Pedagogisch project.

   Wij willen mensen vormen
   die knap zijn met het hoofd
   en vaardig met de handen,
   die later gelukkig zullen zijn
   met hun werk,
   die goed zijn voor elkaar
   en met wie het aangenaam
   is om samen te leven.