Pedagogisch project.

Wij willen mensen vormen
die knap zijn met het hoofd
en vaardig met de handen,
die later gelukkig zullen zijn
met hun werk,
die goed zijn voor elkaar
en met wie het aangenaam
is om samen te leven.