Omwille van de Coronacrisi zal er dit jaar jammer genoeg geen editie van Start to Tech zijn.
 

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be