Directeur Gitok tweede en derde graad (Gitok bovenbouw)

Kathy Vincent (D2)

De D2 is verantwoordelijk voor de algemene leiding en het dagelijks bestuur in Gitok bovenbouw. Voor een gesprek maak je best telefonisch een afspraak.

Kathy Vincent

Adjunct-directeur

Bart Meukens (AD)

De AD is mee verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in Gitok bovenbouw.

Hij staat o.a. in voor de pedagogisch-didactische werking in de school met onder meer ondersteuning van leerlingenbegeleiding en -sanctionering en bijzondere onderwijsprojecten

Bart Meukens

Technisch adviseur-coördinator

Jaak Van Boxel (TAC)

De TAC is mee verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in Gitok bovenbouw.

Hij is ook verantwoordelijk voor de technische en de praktijkvakken en voor het praktische, materiële aspect van de schoolorganisatie. Hij staat ook in voor de contacten met de Lijn.

Jaak Van Boxel

Pedagogisch adviseurs

De PA’s zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de pedagogisch-didactische werking van een graad. Zij staan, samen met de AD en de leerlingenbegeleider, in voor de begeleiding en sanctionering.

2de graad Gunter Hertogs (PA2)

Gunter Hertogs

3de graad Els Koremans (PA3)

Els Koremans

3de graad Ivan Nagels (PA3)

Ivan Nagels

Technisch adviseurs

De technisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de werkhuizen, labo’s, vak- en klaslokalen.

Mechanica/Lassen

Jan Huybrechts (TA M/L)

Jan Huybrechts

Hout/Centrale verwarming en Sanitaire installaties

Rudi Smouts (TA H/CS)

Rudi Smouts

Elektriciteit/Auto

Kurt Brocatus (TA E/A)

Kurt Brocatus

Technisch adviseur technische dienst

Guy Van Loon (TA TD)

De TA TD is verantwoordelijk voor de uitrusting en het onderhoud van de schoolgebouwen, het magazijnbeheer, veiligheid en gezondheid, energiebeheer.

Guy Van Loon

Coördinerend secretaris

Jeroen Tetaert (CS)

De CS is specifiek verantwoordelijk voor de goede werking van het secretariaat en werkt opdrachten uit van de directeur.

Jeroen Tetaert

Budgettair en materieel beheerder

Koen Brenders (BMB)

De BMB is verantwoordelijk voor de financiële dienst van het instituut. Ouders en leerlingen kunnen bij hem terecht i.v.m. de schoolrekeningen.

Koen Brenders

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be