De gemeente Kalmthout heeft een schoolvervoerplan. Het is een geheel van maatregelen, uitgewerkt met behulp van de directie van een school, het lerarenkorps, leerlingen en ouders. Op dit plan staan de meest gebruikte straten op weg naar school. Met een kleur wordt aangeduid of deze straten veilig zijn, er beperkte voorzieningen zijn, men de straat beter kan vermijden of dat de straat onveilig is. Met rode bollen worden gevaarlijke oversteekplaatsen aangeduid. De plaatsen waar een gemachtigd opzichter de leerlingen helpt oversteken, staan eveneens op dit plan. Het plan wordt tweejaarlijks vernieuwd.

Dit plan kan je bekomen op het secretariaat van de school of via de mobiliteitsdienst van de gemeente Kalmthout.

Smartschool

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be