Vrij CLB Voor- en Noorderkempen is het centrum voor leerlingenbegeleiding dat verbonden is aan uw school.

Wij werken samen met ouders, school en andere hulpverleners bij de begeleiding van leerlingen.  
Het welzijn van de leerling staat steeds centraal.  
Wij werken multidisciplinair, onafhankelijk en gratis. Al onze medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.  
Het CLB werkt op vraag.  
Sommige tussenkomsten van het CLB zijn echter verplicht: de medische contactmomenten, maatregelen bij besmettelijke ziekten en tussenkomsten bij spijbelen. 

Als je vragen hebt of advies wenst rond gezondheid. 
Opvolgen van groei en ontwikkeling via  medische contactmomenten. Aanbieden van vaccinaties.  Beschermingsmaatregelen bij bepaalde besmettelijke aandoeningen op school. 

Als het maken van een studiekeuze moeilijk is. 
Ouders, leerlingen en scholen wegwijs maken in de brede waaier van  studiemogelijkheden.  
Wij verwijzen ook graag naar www.onderwijskiezer.be

Als thuis of op school het leren moeilijk gaat en meer hulp wenselijk is. 
Als de aanpassingen op school niet volstaan.  
Uitzoeken waarom het leren moeilijk loopt en bekijken wat er mogelijk is om het aan te pakken (op school, thuis of bij gespecialiseerde diensten). 

Als leerlingen zich niet goed voelen in hun vel.  
Uitzoeken waar de sociale en/of emotionele moeilijkheden zich situeren (op school, in de thuissituatie of bij de leerling zelf).  
Bieden van informatie, advies of kortdurende begeleiding.  

Artsen, paramedisch werkers, maatschappelijk werkers en psychopedagogen werken samen aan volgende kerntaken

  • Onthaal 
  • Vraagverheldering 
  • Informatie & advies 
  • Kortdurende begeleiding Diagnostiek 
  • Samenwerking met netwerkpartners 

Meer informatie over het CLB en haar werking kan je terugvinden op hun website: www.vclbvnk.be

Contact:

Vrij CLB Voor- en Noorderkempen
Nieuwstraat 67 
2910 Essen 
03 667 28 28
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. 


 

Smartschool

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be