Gitok bovenbouw

De lessen beginnen om 8.30 u en eindigen om 16.30 u. Zowel in de voormiddag als in de namiddag zijn er 4 lesuren. Op twee dagen hebben de leerlingen van tso en bso les tot 15.40 u, op de andere twee dagen hebben ze les tot 16.30 u. De leerlingen uit aso hebben 7 lestijden per dag, zij stoppen dus telkens om 15.40 u.

Woensdagnamiddag is vrij.

Voormiddag

08.00 u het secretariaat is open

08.30 u – 09.20 u Lesuur 1

09.20 u – 10.10 u lesuur 2

10.10 u – 10.25 u pauze

10.25 u – 11.15 u lesuur 3

11.15 u – 12.05 u lesuur 4

12.05 u – 12.55 u middagpauze

12.20 u – 12.50 u middagactiviteiten
   

Namiddag

12.55 u –  13.45 u lesuur 5

13.45 u – 14.35 u lesuur 6

14.35 u – 14.50 u pauze

14.50 u – 15.40 u lesuur 7

15.40 u – 16.30 u lesuur 8

16.30 u einde van de lesdag

17.00 u het secretariaat is gesloten

Smartschool

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be