De doorstroomfinaliteit in beeld

 

 

Richtingen binnen de doorstroomfinaliteit op Gitok

 

 

Doorstroompakketten

Om de leerlingen in onze doorstroomrichtingen (Natuurwetenschappen, Technologische wetenschappen en Bouwwetenschappen) te helpen met hun studiekeuze naar de derde graad, hebben we ervoor gekozen om doorstroompakketten te voorzien in de tweede graad. Natuurwetenschappen en Bouwwetenschappen hebben een logisch vervolg in de derde graad, maar leerlingen die Technologische wetenschappen kiezen, moeten in de derde graad een keuze maken uit Technologische wetenschappen en engineering, Mechatronica en Informatie- en communicatiewetenschappen. Aan gezien al deze richtingen tot de doorstroomfinaliteit behoren, hebben we ervoor gekozen om de doorstroompakketten in alle drie de richtingen aan te bieden.

Concreet:

Elke leerling van de doorstroomfinaliteit kiest in het 3de middelbaar 2 pakketten die hij/zij zal volgen.
Dat kan twee keer hetzelfde pakket zijn of twee totaal verschillende. Het is de bedoeling dat de leerling door het volgen van een pakket inzicht krijgt in wat de richting in de derde graad zal inhouden. Als de leerling voor 2 pakketten kiest, zullen er uiteraard twee verschillende inhouden gezien worden. Het kan zijn dat als een leerling twee keer hetzelfde pakket kiest de leerkracht ervoor zorgt dat dat wel verder bouwt, maar die keuze ligt bij de leerkracht. Hij moet er immers ook voor zorgen dat “nieuwe” leerlingen voor zijn pakket ook meekunnen.

De leerkrachten zijn momenteel aan de slag om deze pakketten (projecten) voor te bereiden/samen te stellen. Het is het eerste jaar dat we hiermee aan de slag gaan, daarom kunnen we nog geen voorbeelden geven.

Er zijn in totaal 6 doorstroompakketten in de doorstroomfinaliteit.
In de lessentabel staan de doorstroompakketten die het dichtst aansluiten bij de richting telkens bovenaan, maar de keuze is volledig vrij.

We evalueren het systeem van de doorstroompakketten om te bekijken hoe we dit verder gaan zetten in het vierde middelbaar, maar hebben ze alvast opgenomen in de lessentabel.

Indien blijkt dat er te weinig leerlingen voor een specifiek pakket kiezen, kan het zijn dat we dit (in overleg met de leerling) niet inrichten. Dat is omdat we afhankelijk zijn van de middelen (lesuren) die de overheid ons geeft en we deze uiteraard zo rendabel mogelijk willen aanwenden.

Wat kan je verwachten in de verschillende doorstroompakketten?

 • Mechatronica
  Tijdens dit doorstroompakket maken jullie kennis met basisonderdelen uit de Mechatronica: We gaan onder andere aan de slag met het berekenen en tekenen van onderdelen in Inventor. Het opstellen en uitmeten van elektrische/elektronische schakelingen, IOT, … Ook bestuderen we de basisprincipes uit de pneumatica en hydraulica en leren we het programmeren van de PLC, industriële robot, …
   
 • Informatie- en communicatiewetenschappen
  Heb je aanleg voor logisch denken, probleemoplossend denken en handelen? Zou je graag meer weten over hoe een computer denkt of hoe een website wordt ontwikkeld? Schrijf je dan in voor het doorstroompakket van Informatie- en communicatiewetenschappen en leer zelf softwareprogramma's ontwikkelen.
   
 • Technologische wetenschappen en engineering
  Wil jij hedendaagse problemen uit de wereld helpen door wiskundig onderbouwde oplossingen te bieden? Dan zit je bij Technologische wetenschappen en Engineering aan het goede adres. Je bedenkt mechanische, elektrische en elektronische oplossingen door wiskundige vergelijkingen te gebruiken in combinatie met teken- en rekensoftware. Programmeren van een prototype hoort er ook bij!
   
 • Bouwwetenschappen
  Tijdens het doorstroompakket Bouwwetenschappen zal je onder andere een ruimte op de juiste manier leren opmeten. Ook zet je de eerste stappen binnen het tekenprogramma Autocad (2D en 3D). Dit  tekenprogramma gebruik je om je opmeting om te zetten naar een digitaal plan, dat dient als basis voor het maken van een maquette van deze ruimte. De lasercutter, 3D-printer alsook je manuele vaardigheden komen hier aan bod. Dit alles met een bouwkundige achtergrond tijdens onze lessen en op uitstap.
   
 • Wetenschappelijk Engels
  In het doorstroompakket wetenschappelijk Engels dompelen we onszelf onder in thema's gerelateerd aan wetenschap en techniek. We verbreden onze kennis van de Engelse taal waarbij we deze thema's als uitgangspunt gebruiken. Altijd al willen weten wat een bolle en holle lens is in het Engels? Vraag je je af wat een 'cantilever bridge' is? Ben je geïnteresseerd in '2D and 3D objects'? Je leert er meer over in ons doorstroompakket wetenschappelijk Engels.
   
 • Wetenschappen-wiskunde
  Bij het doorstroompakket Wetenschappen-wiskunde wordt er gebruik gemaakt van wetenschappelijke methoden zoals observeren, experimenteren en beschrijven. Zo kunnen we op een adequate wijze zoeken naar antwoorden op fundamentele vragen. Het geeft ons een beter inzicht in ons zelf en de wereld rondom ons, want deze wetenschappelijke kennis kan men toepassen in bijvoorbeeld (dieren)geneeskunde, industrie, milieu, forensisch onderzoek en zoveel meer.

 

Richting

Zoals de naam weergeeft zijn alle wetenschappen die je helpen de natuurlijke wereld te onderzoeken en te begrijpen vertegenwoordigd in de richting Natuurwetenschappen. De vakken biologie, chemie, fysica en wiskunde staan hierbij centraal in een traject dat je een brede en domein overschrijdende basis meegeeft. Je krijgt een algemene vorming mee waar probleemoplossend denken centraal staat.

Vanwege de doorstroomfinaliteit ligt de nadruk in deze richting op het theoretische, je werkt dus vooral met je brein. Door vooral te werken met theoretische leerinhouden en hoe je deze moet verwerken, word je optimaal voorbereid op verdere studies.

Profiel

 • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden.
 • Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden.
 • Je kan logisch redeneren.
 • Je verwerft leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.
 • Je bent in staat om geordend te denken.
 • Je kan abstracte begrippen hanteren en aanwenden in natuurwetenschappelijke contexten.
 • Je exploreert verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen.
 • Je lost problemen binnen biologie, chemie en fysica op.

Toekomst

Deze richting stoomt je klaar om op Gitok bovenbouw in de 3e graad door te stromen naar de richting Wetenschappen-Wiskunde.

Deze opleiding bereidt je voor op verder studeren aan een hogeschool of universiteit. Tal van wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen behoren tot de mogelijkheden.

 

Download de lessentabel van natuurwetenschappen (PDF)

 

Richting

In de moderne wereld zal de nadruk op technologie nog sterker worden. In de richting Technologische wetenschappen word je niet enkel voorbereid om mee te werken aan deze moderne wereld, maar krijg je ook een bredere algemene basis mee. De nadruk ligt in dit traject voornamelijk op natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardigheden. Vandaar dat ze ook de STEM-stempel krijgt.

Je gaat in deze richting aan het werk binnen de wetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, chemie en informaticawetenschappen. Je wordt voorbereid om concepten en ideeën  te bedenken en te ontwikkelen maar ook  je vaardigheden in het modelleren en engineeren worden gestimuleerd.

Vanwege de doorstroomfinaliteit ligt de nadruk in deze richting op het theoretische, je werkt dus vooral met je brein. Door vooral te werken met theoretische leerinhouden en hoe je deze moet verwerken, word je optimaal voorbereid op verdere studies.

 

Profiel

 • Je toont inzicht in complexe leerinhouden.
 • Je legt verbanden tussen leerinhouden.
 • Je kan logisch redeneren.
 • Je bent in staat om geordend te denken.
 • Je exploreert verbanden en mogelijkheden bij het oplossen van problemen.
 • Je wilt engineeren om technische uitdagingen te beantwoorden.
 • Je ziet het als een uitdaging om de vakken met elkaar in verband te brengen.
 •  Je handelt probleemoplossend en onderzoekend.

Toekomst

Deze richting stoomt je klaar om op Gitok bovenbouw in de 3e graad te kiezen tussen volgende richtingen:

 1. Technologische wetenschappen en engineering
 2. Mechatronica
 3. Informatie- en communicatiewetenschappen

Elk van deze opleidingen bereiden je voor op verder studeren aan een hogeschool of universiteit. Tal van wetenschappelijke en toegepaste bachelor- en masteropleidingen behoren vervolgens tot de mogelijkheden.

 

Download de lessentabel van technologische wetenschappen (PDF)

 

Richting

Bouwen aan de wereld van morgen is in deze richting soms zelfs letterlijk te nemen. In deze richting wordt een brede algemene vorming gecombineerd met wetenschappelijk denken en vaardigheden. Je leert hier vanuit het bouwkundig denkkader zien naar de wereld, door het onderzoeken van technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- en houtconstructies en projectenstudies.

Om de vorm van die toekomstige wereld te onderzoeken wordt er vooral gewerkt aan het conceptueel denken en vaardigheid in topografische toepassingen. Je leert werken met digitale technologieën bij het modelleren van bouwknopen, bouwprojecten van BEN- en passiefprojecten. Er is in deze richting oog voor innovatie, hoe kunnen we beter, mooier, zorgzamer bouwen door bijvoorbeeld circulair te ontwerpen.

Vanwege de doorstroomfinaliteit ligt de nadruk in deze richting op het theoretische, je werkt dus vooral met je brein. Door vooral te werken met theoretische leerinhouden en hoe je deze moet verwerken, word je optimaal voorbereid op verdere studies.

 

Profiel

 • Je toont inzicht in complexe leerinhouden.
 • Je legt verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren.
 • Je exploreert mogelijkheden bij het onderzoeken en oplossen van problemen.
 • Je bent in staat om in 3D te modelleren en constructieve oplossingen uit te werken.
 • Je bent vaardig in het gebruiken van digitale technologieën.
 • Je ziet het als een uitdaging om concepten met elkaar in verband te brengen.
 • Je verdiept je in het conceptueel ontwerpen van bouw- en houtconstructies.
 • Je bent gericht op probleemoplossend en onderzoekend handelen.

Toekomst

Deze richting stoomt je klaar om op Gitok bovenbouw in de 3e graad door te stromen naar de richting Bouw- en Houtwetenschappen.

Deze opleiding bereidt je voor op verder studeren aan een hogeschool of universiteit. Verschillende bachelor- en masteropleidingen verwant aan de studierichting behoren tot de mogelijkheden.

 

Download de lessentabel van bouwwetenschappen (PDF)

 

 

Terug naar het overzicht

 

Smartschool

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be