GITOK: STEM school of excellence!

 

STEMWaar het klassieke aso zeker sterk was in de S en M (Science – Mathematics) ontbrak het hen aan de Ten E (Technology – Engineering). Die tweespalt valt weg met de nieuwe domeinschool voor Wetenschap en Techniek. Vanaf 12 jaar zit de jongere die interesse heeft voor wiskunde, exacte wetenschappen, technologie, mechanica elektriciteit, bouwkunde, engineering,… op zijn/haar plek in Gitok, STEM school of excellence!

Sinds het schooljaar 2014-2015 mag Gitok zich een domeinschool voor Wetenschap en Techniek noemen, er werd immers gestart met aso in het eerste leerjaar: Moderne Wetenschappen. Ondertussen, 2 jaar verder, biedt Gitok bovenbouw de mogelijkheid om in te schrijven in de aso-richting Wetenschappen (3AW).

Als u even naar het studieaanbod kijkt van onze domeinschool, merkt u meteen onze voorliefde voor Wetenschap en Techniek. Of het nu aso, tso of bso betreft, het is voor ons relatief eenvoudig om de 4 pijlers van STEM samen te behandelen want STEM zit in het DNA van Gitok:

 • Kwaliteit door ervaring
 • Garanties door leerplandoelstellingen
 • Controle door inspectie

U mag van ons dus een geïntegreerde aanpak van STEM verwachten, STEM loopt als het ware als een rode draad doorheen onze graden, onze structuuronderdelen, onze klassen, … kortom ons gans studieaanbod. 

Zeggen dat we enkel projectmatig rond STEM werken zou dus gelogen zijn. We moeten immers bewaken dat we de leerplandoelstellingen en de eindtermen behalen. Wel is het zo dat ons team zeer gedreven is om een aantal zeer concrete projecten uit te werken. Dit zorgt ervoor dat wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde plots een veel aanschouwelijker karakter zullen krijgen. Enkele voorbeelden: LEGO Mindstorms, tekenprogramma’s AutoCAD of Sketchup, 3D-printing, Laser-technieken, …

 

STEM staat voor:

 • Science
 • Technology
 • Engineering
 • Mathematics

 

STEM-checklist

Vermits de overheid inzet op STEM, wordt STEM te pas en onpas in de mond genomen.

Vergewis u met deze STEM-checklist dat de school ook effectief STEM aanbiedt:

 1. Zitten de 4 letters S, T, E, M gelijkmatig geïntegreerd in de projecten die de school aanbiedt?
 2. Worden projecten en probleemstellingen gebruikt als volwaardige lesmethodes?
 3. Wordt er ingezet op maatschappelijke relevantie?
 4. Leren leerlingen duurzaam denken?
 5. Wordt de leerling aangezet om zelf na te denken en te denken over eigen werk en groepswerk?
 6. Is de inhoud van de lessen authentiek, worden er concrete problemen behandeld?
 7. Wordt er ingezet op de competenties van de 21ste eeuw?

Ben ik / is mijn kind ‘into’ STEM?

 1. Ik hou van samenwerken in een groep om een probleem op te lossen.
 2. Ik hou van ‘onmogelijke’ verwachtingen, ze dagen me extra uit.
 3. Ik leer het makkelijkst wanneer ik mijn lessen in de praktijk kan toepassen of vanuit de praktijk kan begrijpen.
 4. Ik leer het makkelijkst wanneer ik zelf iets kan ondervinden door een opdracht uit te voeren.
 5. Ik hou van creatief onderzoeken en ontwerpen.

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be