Moderne Wetenschappen (aso), de naam spreekt voor zich, toch? Niet helemaal! Uiteraard leggen we in deze sterk theoretische en algemeen vormende richting de nadruk op wetenschappen en wiskunde, maar ook de talen zijn erg belangrijk. Zo krijg je al vanaf het eerste jaar Engels. Wij zijn er immers van overtuigd dat voor een wetenschapper in spe deze taal bijzonder nuttig zal zijn. Ook voor de andere talen voorzien we extra uren om de leerstof meer uit te diepen.
In het tweede jaar starten wij met socio-economische initiatie en wetenschappelijk werk. Tijdens deze laatste lessen zet je je eerste stappen als wetenschappelijk onderzoeker. Via projectmatige experimenten triggeren we je wetenschappelijke interesse nog meer.
Geen wetenschappen zonder wiskunde? Dit klopt! Zowel in het eerste als in het tweede jaar zetten we extra in op dit vak. Op deze manier bereiden we je prima voor op de vervolgopleiding.

 

Waartoe leidt MW?
MW (aso) is een zuivere doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat het de bedoeling is dat je na het behalen van je diploma secundair onderwijs nog verder studeert. In de iets nabijere toekomst kan je in het derde jaar nog alle kanten op (enkel voor Latijn heb je niet de nodige vooropleiding).
Wil je verder in een aso-richting? Dat kan! De meest logische keuze is hier wetenschappen (aso), maar uiteraard zijn er nog andere mogelijkheden. Ook een sterk theoretische, technische studierichting (bv. Industriële Wetenschappen, Elektromechanica, …) is niet uitgesloten.
De vervolgtrajecten zijn zeer uitgebreid. Je laat je hiervoor best leiden door je talenten en interesses.

 

Ben ik geschikt om MW te volgen? 
Vermits MW de sterkste theoretische en meest algemeen vormende richting is in de A-stroom,
is het erg belangrijk dat je de juiste studieattitude hebt. Je zal immers best wat huistaken en
leerstof moeten verwerken. Verder vinden wij het erg belangrijk dat je interesse hebt voor wetenschappen en wiskunde. Laat je niet misleiden door de naam Moderne Wetenschappen
(aso), ook talen zijn erg belangrijk.
Vanaf het eerste leerjaar zetten wij sterk in op zelfstandigheid. We zullen je natuurlijk nog de
nodige ondersteuning aanbieden, maar toch is het de bedoeling dat je een groot deel van de
leerstof zelfstandig kan verwerken. Vergeet niet dat je je hiervoor dagelijks zal moeten inzetten!

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be