Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde. In Wetenschappen wordt dit uitgebreid naar 5u.

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: - vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum; - nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag; - in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie; - een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

lessentabel 2de graad aso wetenschappen

Vooropleiding
De meest logische vooropleiding is de basisoptie (Latijn) Moderne wetenschappen in het tweede leerjaar. Andere vooropleidingen zijn zeker mogelijk, maar worden best individueel bekeken.

 

Wat na?
Bij de keuze naar de derde graad moet je uiteraard rekening houden met het behaalde attest (eventuele clausuleringen) en met het gevolgde lespakket in de tweede graad. Het aantal uren wiskunde, wetenschappen of talen is belangrijk om een gepaste keuze te maken naar de derde graad. Informeer je dus goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor je keuze in de derde graad. Binnen Gitok is Wetenschappen-Wiskunde de ideale opvolging.

3de graad aso wiskunde-wetenschappen

Waarin verschilt wetenschap op Gitok t.o.v. de omringende aso-scholen?
Door de uitrusting van onze labo’s en de specifieke kwalificaties van ons personeel (niet zelden ingenieurs) kunnen we optimaal focussen op STEM, ook in ASO. Onze leerlingen krijgen 2 uur informatica/engineering waar systematisch op programmeren ingezet wordt. Verder investeren we vanop Gitok eerste graad extra in Engels. In de tweede graad vertaalt dit zich in een uur wetenschappelijk Engels bovenop het gebruikelijke pakket.

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be