Deze specialisatie wordt ingericht om je de mogelijkheid te geven niet alleen het diploma van secundair onderwijs te behalen, maar ook om je verder te bekwamen in de industriële elektriciteit en elektronica. Via deze gespecialiseerde opleiding krijg je inzicht in industriële automatiseringssystemen met de bedoeling ze te kunnen herstellen.

Je specialiseert je in onderhoud, montage en herstelling van enerzijds liften, deuren, roltrappen (mechanica, informatica, pneumatica, hydraulica); anderzijds in de energiedistributie, aandrijf- en hoogspanningstechniek. Het is een praktijkgerichte opleiding. Via concrete realisaties, projecten en stages verhoog je je kennis van elektronische sturings- en automatisatietechnieken.  Je leert kwaliteitsvol werk leveren met oog voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Dit specialisatiejaar heeft een dubbel aspect
-              enerzijds pneumatica, sturing en automatiseringstechnieken met een basis van elektronica
-              anderzijds netwerken en een basis van meet- en regelsystemen.

Naast de algemene vorming wordt er veel aandacht besteed aan de verdieping van de technologische kennis van de componenten én aan de verhoging van de praktische kennis (vooral inzake kennis van sturings- en automatiseringstechnieken).

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 3de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, heb je een stageperiode van 2 maal 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad:
-              Diploma van secundair onderwijs

lessentabel 3de graad bso specialisatiejaar industriële elektriciteit

Vooropleiding
De studierichting Elektrische installaties van de 3de graad bso vormt de beste voorbereiding op dit specialisatiejaar.

Instromen vanuit de studierichting Elektrische installatietechnieken van de 3de graad tso geeft weinig problemen.

Instromen vanuit andere studierichtingen van hetzelfde of andere studiegebieden blijft mogelijk, maar is niet relevant.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. Na het beëindigen van dit specialisatiejaar kan je o.a. de volgende beroepsactiviteiten uitoefenen :
-              industrieel elektrotechnisch installateur,
-              installatie- en onderhoudstechnicus in kleine ondernemingen,
-              hulpelektricien in grote bedrijven,
-              bordenbouwer,
-              magazijnier in elektro-groothandel.

Verder studeren kan eventueel ook. Bacheloropleidingen of graduaatsopleidingen kunnen aangevat worden.

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be