Je leert fouten opsporen zowel op mechanisch als elektrisch vlak. Hier wordt zowel het inzicht in de werking van de wagen als het stellen van de juiste diagnose bij defecten bijgebracht.

Oefeningen in het labo helpen je om via proeven en metingen de werking van de verschillende onderdelen van een auto beter te leren kennen en te beïnvloeden. 
Naast de kennis van mechanismen en systemen van auto’s en vrachtwagens is ook de foutendiagnose, de technische reglementering, de schema- en tekeninganalyse, de werkplanning en de studie van micro-elektronische stuur- en regelsystemen belangrijk. 


Volgende onderwerpen komen systematisch aan bod:
- het uitvoeren van onderhoudsbeurten, het monteren en demonteren, een diagnose stellen en de motor afstemmen met de meest geschikte apparatuur;
- het herstellen, afstellen en controleren van het onderstel (chassis) en van de elektrische installaties;
- de voorwieluitlijning, revisie van verbrandingsmotoren, elementaire lastechnieken en stuurgeometrie (uitlijnen van de stuurinrichting).
Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de autotechnische veiligheidsvoorschriften.

Je leert ook de kostprijs van de onderhoudswerkzaamheden begroten en communiceren met de klant. Heel wat van deze kennis wordt aangebracht in een garagesituatie.  De stages (2 weken) in het tweede leerjaar van de derde graad zijn een waardevolle aanvulling vanuit een reële werksituatie. 
Klanten op een correcte manier ontvangen en verder helpen is belangrijk. Hiertoe leer je planning, organisatie en kwaliteitszorg.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Wat kan je behalen na de 3de graad:
-              Diploma van secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen) behalen.

lessentabel 3de graad tso autotechnieken

Vooropleiding
De logische vooropleiding op deze studierichting is TSO Mechanische technieken. 
Ook andere studierichtingen binnen het studiegebied Mechanica - Elektriciteit bieden mogelijkheden, vooral deze met een component mechanica. 
Er wordt verwacht dat je geïnteresseerd bent in de werking en het onderhoud van auto’s.
Ook belangstelling voor elektriciteit en elektronica is belangrijk.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. Tewerkstellingen zijn o.a.
-              autotechnicus,
-              controleur in een assemblagebedrijf,
-              technisch raadgever,
-              verantwoordelijke functie bij een concessionaris,
-              magazijnverantwoordelijke,
-              opleider binnen het bedrijf,
-              verkoper.

Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Deze studierichting kan de basis vormen voor hoger onderwijs automechanica (bachelor).

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be