Deze opleiding maakt van jou een bekwame loodgieter en installateur van centrale verwarming.
Je hebt weinig algemene vakken en spitst je toe op de praktijk.  Via de stage doe je nuttige ervaring op en leer je je toekomstige werksituatie kennen.

Je leert technische tekeningen en schema’s begrijpen. Je krijgt inzicht in de kenmerken, de functie en de werking van verschillende centrale verwarmingsinstallaties… Steeds komen er immers nieuwe toestellen en systemen op de markt: op stookolie, aardgas, hernieuwbare energie…

Je leert over warmteleer en verschillende materialen (vb. leidingen in kunststof, koper,..) die kunnen gebruikt worden…. Je leert welke onderhoudswerkzaamheden er moeten gebeuren.

Omdat veel sanitaire en verwarmingsapparaten elektrisch worden gevoed moet je ook kennis verwerven over elektriciteit en regeltechniek.

Al doende leer je sanitair plaatsen, centrale verwarming installeren en herstellen, autogeenlassen, elektrisch vlambooglassen…

Je leert verschillende toestellen en gereedschappen kennen, de computer gebruiken bij vereenvoudigd boekhouden, kosten berekenen…
Ook kwaliteitszorg, veiligheid, milieu, hygiëne worden niet vergeten.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, hebben de leerlingen van dit eindjaar een stageperiode van 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad
-              Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen) behalen.

lessentabel 3de graad bso centrale verwarming en sanitaire installaties

Vooropleiding
De logische vooropleiding is de 2de graad Basismechanica.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. 


7de specialisatiejaren BSO
Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren BSO van het studiegebied Koeling en warmte. Binnen de studierichtingen van Gitok is dit het 7de specialisatiejaar  Verwarmingsinstallaties bso. Deze studierichting bereidt in hoofdzaak voor op directe tewerkstelling. Qua tewerkstelling is er een breed spectrum van mogelijkheden, gaande van eenvoudige, uitvoerende taken tot eerder technische- of commerciële functies, op zelfstandige basis of als loontrekkende.

Je verwerft in de 3de graad Centrale verwarming en Sanitaire installaties de startkwalificatie om het beroep van monteur centrale verwarming en installateur sanitair-loodgieter te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk. Na een korte service-training in een installatiebedrijf centrale verwarming en sanitaire installaties en aan de hand van technische informatie kan je installaties uitvoeren voor centrale verwarming en sanitaire materialen.

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. 
Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

3de graad bso specialisatiejaar verwarmingsinstallaties

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be