Tijdens deze praktijkgerichte opleiding word je een vakman/-vrouw die met handbediende (conventionele werktuigmachines) of computergestuurde werktuigmachines verschillende materialen en kunststoffen kan bewerken. Ook het programmeren van een lasersnijder en het fabriceren van ingewikkelde werkstukken met een 3D-printer behoort tot deze opleiding.

Op je programma staat een eerder beperkt pakket algemene vakken.. 
De focus ligt immers op het verwerven van kennis, vaardigheden en ervaring via de vele praktijkuren in de schoolwerkplaats en tijdens de stage. Je zal opgeleid worden voor het ontwerpen van werktekeningen via een 3D-tekenpakket.
Je oefent met boormachines, draaibanken, lasapparatuur, freesbanken, vlak- en rondslijpmachines en gereedschapslijpmachines. Je zal ook opgeleid worden tot bediener van spuitmachines van kunststoffen en het ontwerpen van spuitgietmatrijzen.

Je leert plaat- en profielmateriaal lassen en solderen, energiekringen installeren, mechanische constructieonderdelen (de)monteren en afstellen.

Je leert pneumatische en hydropneumatische schema’s lezen en ontwerpen.
Je leert ook CNC-machines programmeren, via de computer informatie opzoeken, werken met eenvoudige rekenbladen voor kostprijsberekening, tekenprogramma’s gebruiken ….
In de loop van het 2de jaar wordt er van je verwacht dat je een zelfgekozen eindwerk(GIP) maken waarbij je parate kennis en vaardigheden worden geëvalueerd door een jury van interne leerkrachten en/of vakmensen uit de bedrijfssector.

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, heb je in het zesde jaar een stageperiode van 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad
-              Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen) behalen.

lessentabel 3de graad bso werktuigmachines

Vooropleiding
De logische vooropleiding is de 2de graad Basismechanica bso.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken.

Je kan je ook vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten specialisatiejaar Computergestuurde werktuigmachines bso. In dit specialisatiejaar kan je een diploma van secundair onderwijs behalen. Dit biedt je de mogelijkheid om je carrière verder uit te bouwen, zowel voor machinewerk (draaier, frezer, slijper, CNC-operator, …) als voor aanverwante beroepsvelden (onderhoudstechnicus, constructie, automatisatie, …).

De opleiding van deze studierichting gebeurt zowel in functie van machinewerk als constructie en onderhoud. Je krijgt een brede basis mee zodanig dat je polyvalent kan ingeschakeld worden in de industrie.

 

7de specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Mechanica-elektriciteit.
Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. 
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je bovendien een voorbereidend jaar volgen.

3de graad bso specialisatiejaar computergestuurde werktuigmachines

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be