Deze opleiding is gericht op de praktijk van de houtverwerkende nijverheid in het algemeen.Zowel op vlak van de meubelmakerij, de binnen- en buitenschrijnwerkerij verwerf je kennis en praktijkervaring. Je bestudeert en leert verschillende houtconstructies maken en al doende de mogelijkheden van verschillende materialen kennen. Met elektriciteit en mechanica maak je kennis voor zover je dit nodig hebt voor je latere job. Zo leer je bv. houtbewerkende machines bedienen en onderhouden. Alle fasen van ‘opdracht tot realisatie’ leer je uitvoeren: van planning, schetsen, over prijsberekening tot opmeten, maken en afwerken van het product.
Tijdens de opdrachten in het schoolatelier en tijdens je stages kan je je verder bekwamen in het zelfstandig werken en in het steeds handiger worden in het werken met machines.

Op je programma staat een eerder beperkt pakket algemene vakken.

De 3de graad Houtbewerking is voornamelijk georiënteerd op het procesmatig handelen.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, heb je in het zesde jaar een stageperiode van 2 weken.

 

Wat kan je behalen na de 3de graad:
- Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA -attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen) behalen.

lessentabel 3de graad bso houtbewerking

Vooropleiding
De logische instroming voor deze studierichting is de 2de graad Hout bso.

Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen is een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg vereist.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken, na het beëindigen van de 3de graad Houtbewerking je immers terecht als polyvalent productiearbeider in een houtverwerkend bedrijf.

Je uitvoerende taken in de houtverwerkende sector en andere situeren zich o.a. in:
-              algemene schrijnwerkerij,
-              trappenmakerij,
-              betonbekisting,
-              interieur,
-              dakwerken,
-              ramen en deuren productie en plaatsing,
-              meubelindustrie,
-              houthandel.

De logische uitstroming is naar een specialisatiejaar Bijzondere schrijnwerkconstructies bso.
Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. 
Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs.
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

3de graad bso specialisatiejaar bijzondere schrijnwerkconstructies

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be