Deze praktijkgerichte opleiding leidt je op tot een volleerd lasser.Je krijgt verschillende lastechnieken onder de knie.Je leert snijbranden, slijpen en polieren, plaatbewerkingsmachines bedienen…. Je leert constructies monteren, hechten, lassen…. Deze kennis en vaardigheden verwerf je voornamelijk al doende.

Je leert technische tekeningen ontcijferen en begrijpen. Je leert materialen, gereedschappen en werkmethodes kennen en toepassen. Je leert elektrische apparatuur correct gebruiken. Veiligheid staat steeds centraal.

Op je programma staat een eerder beperkt pakket algemene vakken.
Je leert technische tekeningen ontcijferen en begrijpen. 
Je leert materialen, gereedschappen en werkmethodes kennen en toepassen.
Je leert elektrische apparatuur correct gebruiken. Veiligheid staat steeds centraal.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, hebben de leerlingen van dit eindjaar een stageperiode van 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad:
-              Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen)  behalen.

lessentabel 3de graad bso lassen-constructie

Vooropleiding
De logische vooropleiding is de 2de graad Basismechanica bso.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken.  Je verwerft in de 3de graad Lassen-Constructie de startkwalificatie om het beroep van lasser-constructeur te kunnen uitoefenen.

Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en na enige ervaring opgedaan te hebben kan je in een installatiebedrijf aan de hand van technische informatie, te lassen constructies vormgeven.

De tewerkstelling vindt vooral plaats als uitvoerder van laswerken, uitvoerder van onderhoudswerken, plaatbewerker of lasser-monteerder. Je hebt bovendien in vele gevallen reeds werkzekerheid na je stage in de nijverheid.

De leerling kan zich vervolmaken via opleidingen die op deze studierichting aansluiten. Specialisatiejaar Fotolassen bso.

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. 
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen

3de graad bso specialisatiejaar fotolassen

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be