Je wordt automecanicien dankzij deze studierichting. 
Je krijgt een eerder beperkt pakket algemene vakken,  maar onderschat het technisch gedeelte van de opleiding niet. Moderne voertuigen zitten immers vol met technische snufjes en nieuwe technologieën.

Op een projectmatige manier van werken worden de theoretische en praktische vaardigheden geïntegreerd in de lessen. Via stages worden deze vaardigheden getoetst op  de werkvloer en leer je zelfstandig aan personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens… werken.
Je leert de juiste diagnoses stellen bij defecten, auto's onderhouden en herstellingen uitvoeren volgens de regels van de kunst.

Je maakt uitgebreid kennis met de verschillende onderdelen en de werking van de auto en hierbij komen zowel mechanica als elektrische voorzieningen aan bod. 
Ook de motoren, het rollend gedeelte, het chassis, de verschillende brandstofsystemen en de verschillende comfortsystemen staan op het programma.

Je leert eenvoudige rekenwerkbladen (ICT-toepassing) gebruiken voor de berekening van de kostprijs en hierover praten met de klant.
Je leert tijdens je werkzaamheden rekening houden met de veiligheidsvoorzieningen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de voorschriften op het vlak van gezondheid, hygiëne, milieu en ergonomie.

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, hebben de leerlingen van dit eindjaar een stageperiode van 2 weken. Je proeft dan ook van de reële werksituatie in een garage.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Wat kan je behalen na de 3de graad:
-              Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen)behalen.

lessentabel 3de graad bso auto

Vooropleiding
De logische vooropleiding is de 2de graad Basismechanica bso.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. Je verwerft in de 3de graad Auto de startkwalificatie om het beroep van automechanicus te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en na een tijd ervaring in een garagebedrijf aan de hand van technische informatie zelfstandig autowerkzaamheden kan uitvoeren en de nodige diagnoses kan stellen door gebruik te maken van deskundig apparatuur. Enkele concrete mogelijkheden zijn:
-             Mechanicus in garages of gespecialiseerde bedrijven (bv. banden, schokdempers).
-            Herstellen van motorfietsen, land- en tuinbouwmachines.
-            Onderhoudsman


7de specialisatiejaren BSO

Je kan je vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten. In Gitok is dit het specialisatiejaar Scheeps- en havenwerken bso.

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Auto. 
Dit betekent echter niet dat alle overgangen vanzelfsprekend zijn. 
Als je een specialisatiejaar wil volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

3de graad bso specialisatiejaar scheeps- en havenwerk

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be