3 graad bso - Elektrische installatiesIn deze praktijkgerichte opleiding leer je nieuwe elektrische installaties in woningen of gebouwen (scholen, ziekenhuizen, winkels, industrie…) plaatsen en bestaande installaties onderhouden en renoveren.  Je krijgt weinig algemene vakken en bouwt verder op de kennis en vaardigheden die je verworven hebt in de 2de graad.

In de 3de graad leer je zelfstandig meer complexe opdrachten tot een goed einde brengen. 
In de praktijklessen leer je omgaan met meettoestellen, specifieke lichtinstallaties plaatsen, fouten opsporen in huishoudelijke toestellen (was- en vaatwasmachine, droogkast…), motoren, elektrische verwarming, domotica … en kleine herstellingen uitvoeren.

Je leert over allerlei elektrische machines, elektronische sturingen en regelkringen, hoogspanningsinstallaties en meettechnieken zoals die in de industrie worden toegepast.
Je leert schema’s vertalen naar PLC-programma’s en eenvoudige sturingen zelfstandig automatiseren. Je leert kosten berekenen en rekening houden met veiligheid, milieu en energiebeheersing.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, hebben de leerlingen van dit eindjaar een stageperiode van 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad:
-              Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen) behalen.

lessentabel 3de graad bso elektrische installaties

Vooropleiding
De logische instroming voor de 3de graad Elektrische installaties bso komt uit dezelfde studierichting van de 2de graad.

De studierichting Elektrotechnieken tso van de 2de graad kan ook als mogelijke vooropleiding worden beschouwd.

Instromen vanuit andere studierichtingen van de 2de graad is niet evident.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. Verder studeren kan ook, indien je eerst een 7de specialisatiejaar volgt.

 

7de specialisatiejaren BSO

Na de 3de graad kan de leerling zich specialiseren via het 3de jaar van de 3de graad Industriële elektriciteit bso.

Deze studierichting sluit rechtstreeks aan op de beroepspraktijk
-              huisinstallaties aanleggen van elektriciteit,
-              algemene industriële elektriciteit,
-              voorzien van elektriciteit in utiliteitsgebouwen,
-              voorzien van elektriciteit in industriële gebouwen.

 

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. 
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je bovendien een voorbereidend jaar volgen.

3de graad bso specialisatiejaar industriële elektriciteit

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be