In Houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis. 
Deze studierichting is gericht op onmiddellijke tewerkstelling of op het hoger onderwijs. Je wordt opgeleid tot vakarbeider in de houtnijverheid.

Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen voor interieur, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk, houtbouwmethoden en hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden, materialen en snijgereedschappen onderzoeken en analyseren.
Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, verantwoord gekozen materialen, zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Informatica en digitale leermiddelen worden hierbij geïntegreerd doorheen de gehele opleiding. Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze.
Het kunnen werken met CAD/CAM/CNC-technologie is basiskennis.

Je krijgt inzicht in de verschillende houtsoorten. Aan de hand van labo-onderzoek leer je het materiaal grondig kennen. Zo kan je een verantwoorde keuze maken van technieken, gereedschappen en materialen.Je leert geautomatiseerde processen uitwerken, organisatie en productieplanning, kostprijsberekening.

 Wat kan je behalen na de 3de graad:
-              Diploma van secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen)  behalen.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, heb je in het zesde jaar een stageperiode van 2 weken.

lessentabel 3de graad tso houttechnieken

Vooropleiding
De logische vooropleidingen zijn de 2de graad TSO Bouw- en houtkunde of Houttechnieken.

Indien je instroomt uit een andere richting is technisch inzicht en praktische aanleg vereist.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken in een hout(gerelateerd)bedrijf waar je terecht kan: 
- op het technisch bureel; 
- als meestergast of projectleider; 
- als verkoper van hout- en/of isolatiematerialen, snijgereedschappen; 
- als werknemer in het productieproces

Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

De logische uitstroming is naar een Se-n-Se-jaar tso.

Bacheloropleidingen volgen kan mits inzet en motivatie:
-              na het behalen van een pedagogisch getuigschrift en een aantal jaren nuttige ervaring:                 technisch leraar hout;
-              opleiding architectassistent of interieurvormgeving;
-              opleiding hout.

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be