Bouwwetenschappen beoogt enerzijds een brede algemene vorming en anderzijds een specifieke theoretisch-technische vorming met betrekking tot allerhande bouwconstructies. Naast een sterk theoretische benadering wordt aandacht besteed aan praktijkoefeningen. Doorstromen naar het hoger onderwijs is een van de doelstellingen van deze studierichting. Je leert bestaande uitvoeringen van bouw- en houtrealisaties bestuderen. Je leert het nodige i.v.m. bouwwetgeving, stabiliteitstudies, topografie, infrastructuurwerken

Wiskunde vormt in deze studierichting een belangrijk vak. Belangrijk is dat je veilig, milieu- en kostprijsbewust leert werken en dat er speciale aandacht gaat naar duurzaam bouwen.

Energiezuinige woningen, duurzame materialen, passiefwoningen, … overal worden we met deze termen geconfronteerd. Als school zijn wij alert voor deze vernieuwingen en daarom springen wij mee op de kar van de ecologie. In het vak “constructie en materialenleer” in de 3de graad wordt de nadruk gelegd op duurzaam en ecologisch bouwen. Duurzaam bouwen wordt  zo ruim mogelijk gezien. Het gaat over de keuze van duurzame bouwmaterialen, recyclering van materialen, het toepassen van de nieuwste regelgevingen, enz. …

Het thema duurzaam en ecologisch bouwen staat centraal in de opleiding bouwwetenschappen.

De opleiding Bouwwetenschappen wil technici vormen met een grondige kennis van alle technische aspecten in de bouwwereld. Op die manier zijn de afgestudeerden flexibel genoeg om zich later gemakkelijker te specialiseren naargelang hun taak op een architectenkantoor, studiekantoor, landmeterskantoor, aannemersbedrijf, openbare dienst, e.a.

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen) behalen.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Wat kan je behalen na de 3de graad
-              Diploma van secundair onderwijs

lessentabel 3de graad tso bouwwetenschappen

 Vooropleiding
De logische vooropleiding vanuit Gitok is de 2de graad TSO Bouwwetenschappen.
Als je in de derde graad instapt, heb je een voldoende basis nodig van wiskunde en wetenschappen. Er wordt van jou interesse voor ontwerpen, tekenen van bouwkundige plannen en maquettebouw verwacht. Ruimtelijk inzicht en nauwkeurigheid zijn belangrijke vaardigheden.

Wat na?
Na deze richting studeer je verder in inhoudelijk verwante richtingen in het hoger onderwijs.Let wel ‘inhoudelijk verwant’ wil niet zeggen ‘vlot haalbaar’.

Mogelijke studierichtingen zijn:
-              bacheloropleidingen in de bouw, interieurvormgeving, assistent-architect,                 lerarenopleidingen;
-              masteropleidingen architectuur, industrieel ingenieur (optie bouwkunde, optie landmeten),                 interieurarchitect, …
-              tso Se-n-Se-jaren.

Uiteraard kan je ook gaan werken. De uitstroming op de arbeidsmarkt is veelzijdig. Je kan een uitvoerende, een administratieve, een voorbereidende of een controlerende functie waarnemen. In de bouwsector kan je terecht als ploegbaas-werfleider (assistent van de conducteur of projectleider), als bouwkundig tekenaar bij een architecten- ingenieurs- of aannemersbureau, als bediende in een studiebureau van de bouwsector, als verkoper, …

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be