Deze studierichting is één van de meest theoretische studierichtingen binnen het TSO en gericht op verder studeren in het hoger onderwijs.
Opvallend voor deze studierichting zijn het hoge aantal lestijden wiskunde en de aandacht voor (toegepaste) wetenschappen en engineering. Om de huidige moderne technologie te begrijpen en aan te passen aan je dromen is een grondige kennis van wiskunde en wetenschappen onmisbaar. 

De leerlingen in de 3de graad volgen de keuze 6 of 8 uren wiskunde per week. Diegenen die kiezen voor 6 uren wiskunde krijgen 2 uren Duits.

Voor zij die gaan verder studeren in de wiskundig sterke richtingen zoals bv. ingenieurswetenschappen of toegepaste ingenieurswetenschappen, blijven we echter ook 8u wiskunde inrichten. Tijdens de 2 extra uren zal de leerstof verder uitgediept worden. Dit volledige programma wiskunde bewijst al meer dan 15 jaar zijn nut voor de sterkste richtingen in het hoger onderwijs.

 

De technische vorming is niet op een onmiddellijke specialisatie gericht maar steunt op een algemeen wetenschappelijke basis. 
Het wiskundeprogramma is vergelijkbaar met dat van de richtingen met component wiskunde in het ASO. Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren.
Je leert ook de toepassingen ervan in technologische realisaties.
Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt eveneens aan bod. Je wordt verder gestimuleerd om heel zelfstandig te werken maar ook in groep.

De technische vakken focussen op mechanica, elektriciteit, elektronica, toegepaste chemie en fysica. 
Er gaat ook de nodige aandacht naar de talen: Nederlands, Frans en Engels.

Tijdens het schooljaar werken de leerlingen van het eindjaar aan een geïntegreerde proef (GIP). Hierin komen verschillende vakken aan bod (wiskunde, elektriciteit-elektronica, mechanica, fysica… ). Je verwerkt de verschillende opdrachten met computer en grafisch rekenmachine. Hier hebben zij de kans om zowel zelfstandig als in groep te werken. Je leert PowerPoint presentaties maken.

Wat kan je behalen na de 3de graad
-              Diploma van secundair onderwijs

lessentabel 3de graad tso industriële wetenschappen

 Vooropleiding
De logische vooropleiding voor de derde graad IW is de tweede graad TSO Industriële Wetenschappen.

 

Wat na?
Deze richting heeft weinig of geen onmiddellijke tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt.
Na deze richting is verder studeren in het hoger onderwijs logisch waar je kan kiezen uit een brede waaier van master- en bacheloropleiding. 
Je behaalt na het beëindigen van de 3de graad Industriële wetenschappen het diploma secundair onderwijs en hebt meerdere mogelijkheden om verder te studeren bachelor- en masteropleidingen (industrieel ingenieur).

Door scholen en bedrijven te bezoeken en gesprekken met oud-leerlingen die afstudeerden in deze studierichting, word je begeleid om de juiste keuze te maken voor hun verdere studieloopbaan.

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be