Elektromechanica is een theoretisch-technische studierichting. 
Je leert meervoudige problemen (elektrisch-elektronisch, mechanisch, automatisering) oplossen, waardoor een aantal technische vaardigheden worden ontwikkeld.

Elektromechanici staan in voor toezicht, onderhoud en herstelling van industriële installaties en productiesystemen. 

Wiskunde vormt in deze studierichting een belangrijk vak, maar ook een elementaire kennis van enkele fysische begrippen is nodig.
Je leert verschillende materialen, toestellen en technieken kennen. 
Je leert constructies en installaties ontwerpen, de processen voorbereiden en begeleiden met professionele software. Door het praktisch uitvoeren leer je het oorspronkelijke concept op zijn waarde beoordelen.Je ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering, PLC-sturingen... Je leert hoe machines met de computer bediend en ontworpen (CAD-CAM) worden.

Deze studierichting omvat drie grote blokken: 

ELEKTRICITEIT: je leert elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen… 
Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis.

MECHANICA: je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het ontwerpen van mechanische werkstukken. Dit doen we met behulp van de PC en het softwarepakket Inventor. Je leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die er op inwerken kennen. Soorten bewegingen, overbrengingen, samenstelling van krachten…komen aan bod.

AUTOMATISERING : je leert de werking van de belangrijkste componenten uit de pneumatica en hydraulica. Met simulatiesoftware leer je schema’s opstellen die je nadien kan opbouwen tijdens de labolessen. Ook leer je met de PC en industriële software de PLC programmeren en uittesten.

Wat kan de leerling behalen na de 3de graad
-              Diploma van secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen)  behalen.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, heb je in het zesde jaar een stageperiode van 2 weken.

lessentabel 3de graad tso elektromechanica

Vooropleiding
De logische vooropleidingen zijn de 2de graad TSO Elektromechanica of Industriële wetenschappen. 

 

Wat na?
Je  behaalt na het beëindigen van de 3de graad Elektromechanica het diploma secundair onderwijs en hebt  meerdere mogelijkheden om verder te studeren in bachelor- en master opleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be