Mechanische vormgevingstechnieken is sterk praktijkgericht. 
Er is zeer veel aandacht voor uitvoeringsgerichte vaardigheden. Je leert o.a. schetsen maken, plannen lezen, werkanalyses en werkmethodes opstellen, ingrijpen in de fasen van de vormgevingstechniek (vorm geven aan een metalen werkstuk), machines instellen, bedienen en (de)monteren van pompen … . De basiskennis van mechanische en in mindere mate elektrische principes wordt verder uitgediept. Het gaat echter niet over een theoretische (zoals in Elektromechanica of Industriële wetenschappen), maar eerder om een praktische uitdieping.

Je leert mechanische constructies en installaties vormgeven vanaf het studiebureau tot en met de realisatie. Je leert de verschillende aspecten van het ontwerp herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken. Zo kom je tot praktische realisaties die je kunt uitvoeren. Je maakt hierbij gebruik van professionele software op de computer. In de praktijklessen maak je aanvankelijk met hand en machine werkstukken waarbij boren, frezen, draaien en slijpen toegepast worden.Je leert metaalbewerkingsmachines instellen en bedienen. Het programmeren en werken met computer, numeriek gestuurde machines en computertekenen zijn geïntegreerd.Ook het verwerken van kunststof komt aan bod zoals spuitgieten en 3D printen.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Wat kan je behalen na de 3de graad
-           Diploma van secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen)  behalen.

lessentabel 3de graad tso mechanische vormgevingstechnieken

Vooropleiding
Logische vooropleidingen zijn de 2de graad TSO Elektromechanica, Industriële wetenschappen of Mechanische technieken.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. De opleiding vormt technici met een theoretische en praktische kennis die (als basis) voldoende is om na de 3de graad aan de slag te kunnen in de industrie als bv.
- draaier, frezer (conventioneel en CNC),
- onderhoudsmecanicien,
- hersteller pompen,
- matrijzenmaker.

Een bacheloropleiding is mogelijk mits bijscholing in wiskunde of in wiskundig minder sterkere opleidingen. Ook de opleiding tot procesoperator behoort tot de mogelijkheden.

Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be