Dit specialisatiejaar biedt je zowel een verdere specialisatie in kwaliteitsvol laswerk als het diploma secundair onderwijs. Via veel praktijkervaring krijg je de techniek steeds beter onder de knie en kan je een extra certificaat behalen in één van de lasprocédés (elektrodelassen, MAG- en TIG-lassen).

In het specifieke gedeelte leer je:
-              de technologie die nodig is om gekwalificeerde laswerken uit te voeren via labo                 lasonderzoek en lasmetallurgie;
-              fotolaswerk en lassen uit te voeren volgens opgestelde lasmethodebeschrijvingen;
-              de gegevens van een lasbeschrijving juist te interpreteren.

Bij dit alles moet je rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs.

De verwerking van gegevens en het lezen en maken van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software.

De school werkt ook zeer nauw samen met de bedrijfswereld, om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan deze gevestigde bedrijven. Nieuwe innovaties in de sector worden meteen geïntegreerd in onze opleiding, om de werkzekerheid van onze leerlingen te garanderen.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 3de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, heb je een stageperiode van 2 maal 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad:
-              Diploma van secundair onderwijs

lessentabel 3de graad bso specialisatiejaar fotolassen

Vooropleiding
De logische vooropleiding voor deze studierichting is de 3de graad Lassen-Constructie bso. Indien je van een andere school komt, heb je niet altijd de juiste vooropleiding genoten om naadloos in het 7de jaar te kunnen starten.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. In dit specialisatiejaar verwerf je de startkwalificatie om het beroep van gekwalificeerd lasser te kunnen uitoefenen via één of meerdere lascertificaten. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk. Na enige ervaring kan je aan de hand van technische informatie, werkzaamheden uitvoeren aan hoogwaardige lasconstructies.

De tewerkstelling vindt vooral plaats als uitvoerder van laswerken in de chemische en petrochemische sector, laswerken bij onderhoudswerken, pijpfitter, plaatbewerker of lasser-monteerder.

Verder studeren kan eventueel ook. Bacheloropleidingen kunnen aangevat worden, hoewel deze studies niet voor de hand liggend zijn na een beroepsopleiding.

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be