Je leert computersystemen en netwerken in industriële toepassingen installeren, in bedrijf stellen en onderhouden. Zowel hardware, software en interfaces tussen computer en toepassing komen aan bod. De opkomende technologie van het ‘Internet of things’ zal een nieuwe evolutie binnen onze moderne samenleving veroorzaken. Je kijkt niet alleen hoe de computer werkt maar ook hoe je informatie kan uitwisselen met andere computers en geautomatiseerde productiesystemen. Je leert zelf programma's schrijven en apparaten aan de PC aansluiten. Je leert de verschillende aspecten van het ontwerp herkennen, interpreteren, toelichten en uitvoeren. Men verwacht een sterke interesse voor de industriële toepassingen van de moderne technologie. Het technische werk vraagt zin voor detail, nauwkeurigheid, orde en structuur.

Vanuit de industrie is er steeds meer vraag naar ‘projectmatig onderwijs’ om de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes van de leerlingen te bevorderen. De projecten zullen onderwerpen behandelen die nauw aansluiten bij de technische vakken van de studierichting. In de richting Elektronica verdiepje je in o.a. computergestuurde metingen, domotica en robotica. Je zal dus werken aan verschillende projecten die opgebouwd zijn rond wetenschappelijke en technologische thema’s. Dit komt vaardigheden als informatie verwerven en verwerken, communiceren en samenwerken in groep alleen maar ten goede.

Het praktisch gedeelte is wel eerder beperkt t.o.v. bv. de studierichting Elektrotechnieken tso. Het geheel wordt wiskundig en wetenschappelijk ondersteund. Deze studierichting heeft dus een duidelijk doorstromingskarakter naar het hoger onderwijs.

De opdrachten veronderstellen aanleg voor logisch, probleemoplossend denken en handelen. Je leert over basiselektriciteit energietransport, componenten van industriële randapparatuur en vermogenselektronica. Je verwerft kennis over interfacetechnieken en leert de meest voorkomende herkennen en deze toepassen. Je bestudeert  de grondbeginselen van het programmeren die je later kunt toepassen in verschillende talen en situaties. Via programmeertalen en besturingssystemen leer je de computer gebruiken als middel om industriële processen te besturen.

Gedurende het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Wat kan je behalen na de 3de graad:
-           Diploma van secundair onderwijs

lessentabel 3de graad tso industriële informatie- en communicatietechnologie

Vooropleiding
De logische vooropleiding voor de derde graad Industriële ICT  is de tweede graad TSO Elektriciteit – Elektronica. De studierichtingen Elektromechanica tso en Industriële wetenschappen tso van de 2de graad kunnen ook als mogelijke vooropleidingen worden beschouwd, maar de competenties in verband met basiselektronica ontbreken. Instromen vanuit andere studierichtingen van de 2de graad is niet relevant.

 

Wat na?
Deze studierichting is vooral gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs van één cyclus zoals bachelor (graduaat) of de initiële opleiding tot leraar secundair onderwijs (regentaat). Mits voldoende studie-inzet en motivatie behoort hoger onderwijs met twee cycli zoals master (industrieel ingenieur) tot de mogelijkheden.

Na de 3de graad kan de leerling zich specialiseren en/of zijn competenties verbreden via een 3de jaar van de 3de graad Se-n-Se: Regeltechnieken.

Na deze richting kan je gaan werken. Leerlingen met een vorming binnen het domein Elektriciteit-Elektronica-ICT komen in een zeer breed beroepenveld terecht, in bedrijfstakken met grote bedrijven en KMO’s, die zowel de industriële productie, het onderzoek, de dienstverlening als de detailhandel omvatten.

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be