Elektrische installatietechnieken is sterk praktijkgericht en moet vooral gezien worden als een voorbereiding op technisch uitvoerende beroepen in de elektriciteitssector. 
Je moet een werkopdracht kunnen analyseren, schema’s kunnen lezen en metingen kunnen uitvoeren.
Hierbij zijn de elektrische voorschriften en reglementeringen belangrijk.
De studierichting wil binnen het brede domein van de toegepaste elektriciteit een theoretisch- technische vorming aanbieden die ook veel aandacht heeft voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden. 
Het realiseren, renoveren of herstellen van industriële elektrische installaties maar ook de complexe aspecten van een residentiële installatie komen aan bod. 
De basiskennis van de tweede graad wordt verder uitgediept en uitgebreid. 
Je wordt opgeleid tot technicus industriële elektrotechnische installaties. 
Industriële installaties en meer complexe residentiële installaties zoals elektriciteit in productiebedrijven, appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen, ziekenhuizen… komen ook aan bod.

De klemtoon wordt gelegd op elektronische en computergestuurde schakelingen en metingen. 
Je werkt rond lichtinstallaties, verwarming, motorschakelingen, elektronische vermogensregeling, laag- en netspanninginstallaties.
Hierbij gebruik je zowel relaisschakelingen als elektronische sturingen. 
De nodige aandacht wordt besteed aan hand- en contactgestuurde motoren, maar ook automatiseringsprocessen zoals PLC-sturingen, computertekenen… komen aan bod. 
De praktijk is belangrijk, maar ook de theoretische achtergronden worden niet uit het oog verloren. 
De beroepskennis omvat theoretische kennis van fundamentele wetten van elektriciteit, elektrische machines en praktische kennis van elektrotechnieken. 
Bij meettechniek en in het labo nemen elektriciteit en de computer een steeds belangrijker plaats in. 
Schakel-, meet-, verlichtings- en verwarmings-, verdelings- en beveiligingstechnieken, installatie en aandrijftechnieken, schakelingen en onderhoud van elektrische machines … staan op het programma. 
De elektrische principes worden aangeleerd.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, hebben de leerlingen van dit eindjaar een stageperiode van 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad
-              Diploma van secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen) behalen.

lessentabel 3de graad tso elektrische installatietechnieken

Vooropleiding
De logische vooropleidingen zijn de 2de graad TSO Elektriciteit-Elektronica, Elektromechanica of Elektrotechnieken. Instromen vanuit andere studierichtingen van de 2de graad is niet zo relevant.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. De opleiding vormt technici met een theoretische en praktische kennis die (als basis) voldoende is om na de 3de graad aan de slag te kunnen in de industrie als bv.
-              installateur huishoudelijke elektrotechnische installaties,
-              technicus huishoudelijke elektrotechnische installaties,
-              installateur/technicus industriële elektrotechnische installaties.

Deze studierichting biedt de mogelijkheid tot het verder studeren in een zevende specialisatiejaar tso. Een bacheloropleiding is mogelijk mits bijscholing in wiskunde of in wiskundig minder sterkere opleidingen.

Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be