In dit specialisatiejaar leer je hoe CNC-machines ingesteld en bediend worden.
In de metaalverwerkende industrie worden deze machines steeds meer gebruikt.

Je specialiseert je in de verschillende CNC-technieken. 
Je leert, met het oog op CNC-productie, tekeningen maken met professionele software.
Je leert dit soort tekeningen ook lezen en interpreteren.

Praktijkoefeningen, stages in een bedrijf met computergestuurde werktuigmachines, lessen over technieken uit de industriële informatica en mechanica vormen het hart van je opleiding.
Je specialiseert je verder in het opspannen van materialen, werkstukken en gereedschappen; in het maken van constructies met computergestuurde machines en je leert hierbij rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs. Je leert productieprocessen plannen en bijsturen indien nodig.

Product- en contacteczeem, gewrichts- en rugaandoeningen en allergieën kunnen je slaagkansen in deze studierichting en vooral de doorstroom naar beroepen in deze branche bemoeilijken.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 3de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, hebben de leerlingen van dit eindjaar een stageperiode van 2 maal 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad
-              Diploma van secundair onderwijs

lessentabel 3de graad bso specialisatiejaar computergestuurde werktuigmachines

Vooropleiding
De logische vooropleiding voor deze studierichting is de 3de graad Werktuigmachines bso.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. In dit specialisatiejaar verwerf je de startkwalificatie om het beroep van CNC-bewerker te kunnen uitoefenen. Na enige ervaring kan je aan de hand van technische informatie, constructies vormgeven door processen op computergestuurde machines te begeleiden. Door de uitgebreide opleiding omtrent lagers, passingen, oppervlakteruwheden, soorten materiële,… is het tevens mogelijk om in tal van mechanische werkplaatsen tewerkgesteld te worden. Of als onderaanneming onderhoud uit te voeren in de petrochemie.

Verder studeren in een mechanische studie kan ook.

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be