In de 2e graad van deze praktische opleiding leer je de materialen en (onderdelen van) toestellen kennen en correct gebruiken die door de elektricien gebruikt worden.
Tijdens deze opdrachten leer je al doende een aantal technieken toepassen met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. Je krijgt eerder weinig algemene vorming.

Op het einde van de 2e graad kan je de elektrische installatie in een nieuwe woning installeren of een bestaande installatie renoveren.

Je leert de belangrijkste symbolen die gebruikt worden in elektrische schema’s kennen, tekenen en begrijpen. Ook leer je fouten in elektrische schema’s opzoeken.
Je leert draad trekken, kabels plaatsen, elektrische storingen oplossen en toestellen (videofoon, deurbel, parlofoon, dimmers…) aansluiten.
Naast deze eenvoudige elektrische installaties wordt de basis gelegd om later te kunnen werken aan meer ingewikkelde residentiële en/of industriële elektrische installaties.

Logisch inzicht, analytisch denkvermogen, wiskunde en ruimtelijk inzicht zijn belangrijk in deze richting.

Na de tweede graad behaal je een:
-              oriënteringsattest;
-              getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs.

lessentabel 2de graad bso elektrische installaties

Vooropleiding
De logische instroming is de 1ste graad Beroepsvoorbereidend leerjaar uit het beroepenveld ‘nijverheid’.

Stroom je uit van een andere richting, dan is een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg vereist.

 

Wat na?
Na de 2de graad Elektrische installaties bso is het logisch om over te gaan naar de 3de graad Elektrische installaties bso. Er zijn ook andere overstappen mogelijk. Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn. Informeer je goed of je voldoende basis hebt voor de richting die je kiest. Uiteraard zal de school je helpen om bovenstaande keuze weloverwogen te maken.

3de graad bso elektrische installaties

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be