Deze studierichting wil een brede, theoretische vorming bieden, waardoor er ook een voldoende ruim pakket aan algemene vakken aangeboden wordt. Hierbij is de (toegepaste) wiskunde van belang.
In elektriciteit en elektronica wordt geleerd eerder probleemoplossend te denken en te handelen. Je leert analyseren en berekeningen uitvoeren, praktisch en uitvoerend werk komt dan weer niet direct aan bod. Een stevige basiskennis van elektriciteit en elektronica verwerven is de centrale doelstelling.
In de tweede graad bestudeer je in het vakgebied elektriciteit de basisschakelingen, elektrostatica, elektromagnetisme, gelijk- en wisselstroom, elektrische wetten, elektrische installaties in woningen. Ook analoge en digitale basisschakelingen, logische functies en poortschakelingen, digitale codes, beginselen van de halfgeleider-technologie komen aan bod.

Deze richting heeft een duidelijk doorstroomkarakter naar het hoger onderwijs, het is nadien dus de bedoeling dat je verder gaat studeren.

lessentabel 2de graad tso elektriciteit-elektronica

Vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding vereist, maar de wiskundige basis moet voldoende sterk zijn. 

Leerlingen uit de basisopties Mechanica-elektriciteit en Industriële wetenschappen van de 1ste graad hebben reeds kennis gemaakt met het vak elektriciteit.

 

Wat na?
Na de 2de graad tso Elektriciteit-Elektronica heeft de leerling vooral kennis verworven die met succes het volgen van de studierichting Industriële informatie en communicatietechnologie in de 3de graad tso mogelijk maakt. Deze studierichting is vooral gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs.

Als je kiest voor een studierichting van het studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT in de derde graad, zijn er mogelijkheden zowel in TSO als BSO. 
Dit wil niet zeggen dat alle overschakelingen zomaar vlot haalbaar zijn. 
Informeer je goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor de richting die je kiest. Uiteraard zal de school je helpen om bovenstaande keuze weloverwogen te maken.

3de graad tso industriële informatie- en communicatietechnologie

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be