Elektromechanica is een eerder theoretische richting, waarin wiskunde, mechanica en elektriciteit ruim aan bod komen. Je leert analyseren en berekeningen uitvoeren in elektromechanische kringen.De theorie wordt ondersteund door labo-oefeningen. 
In de tweede graad wordt een brede basis meegegeven als voorbereiding op verdere uitdieping of meer gespecialiseerde keuzes in de derde graad. Je leert verschillende materialen, toestellen en technieken kennen. Je leert constructies en installaties ontwerpen, de processen voorbereiden en begeleiden met professionele software. 
Door het praktisch uitvoeren leer je het oorspronkelijke concept op zijn waarde beoordelen. 
Je ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering, PLC- sturingen. Je leert ook hoe machines met de computer bediend en ontworpen (CNC, CAD-CAM) worden.

 

Deze studierichting omvat twee grote blokken:
ELEKTRICITEIT: je leert elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen. 
Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis.

MECHANICA: je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. 
Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen. Je leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die er op inwerken kennen.  Soorten bewegingen, overbrengingen, samenstelling van krachten komen aan bod.

lessentabel 2de graad tso elektromechanica

Vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding vereist maar je wiskundige basis moet voldoende sterk zijn. De logische vooropleiding is de basisoptie Mechanica-Elektriciteit of Industriële wetenschappen. Deze leerlingen hebben reeds kennis gemaakt met elektriciteit.

 

Wat na?
Als je kiest voor een studierichting van het studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT in de derde graad, zijn er mogelijkheden zowel in TSO als BSO. 
Dit wil niet zeggen dat alle overschakelingen zomaar vlot haalbaar zijn.
Informeer je goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor de richting die je kiest. Uiteraard zal de school je helpen om bovenstaande keuze weloverwogen te maken.

Na het beëindigen van de 2de graad Elektromechanica tso heeft de leerling meerdere mogelijkheden in de 3de graad van dit studiegebied zoals o.a.:

3de graad tso elektromechanica

3de graad tso industriële informatie- en communicatietechnologie

3de graad tso mechanische vormgevingstechnieken

3de graad tso elektrische installatietechnieken

3de graad tso autotechnieken

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be