Naast een ruime algemene vorming bestudeer je vooral theoretisch de industriële technologie. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan probleemoplossend denken.

Deze studierichting is de meest theoretische van het studiegebied Mechanica-elektriciteit. Naast een ruim pakket algemene vakken, valt het groot aantal lestijden wiskunde op. Vakken zoals mechanica, elektriciteit, fysica en chemie krijgen ruime aandacht.  Je leert immers op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren. Het verschil met een puur wetenschappelijke richting (zoals bv. ASO wetenschappen) is dat je ook de toepassingen van wetenschappen leert in technologische processen. Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt eveneens aan bod. Na de derde graad stroom je door naar het hoger onderwijs.

lessentabel 2de graad tso industriële wetenschappen

Vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding vereist, maar je wiskundige basis moet voldoende sterk zijn. Industriële wetenschappen is sterk theoretisch met de klemtoon op wiskunde en (industriële) wetenschappen.

 De logische vooropleiding in Gitok is de basisoptie Industriële wetenschappen tso.

 

Wat na?
Als je kiest voor een studierichting van het studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT in de derde graad, zijn er mogelijkheden zowel in TSO als BSO.
Dit wil niet zeggen dat alle overschakelingen zomaar vlot haalbaar zijn.
Informeer je goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor de richting die je kiest. mechanica, elektriciteit, fysica en chemie ruime aandacht. 
 

In Gitok sluiten volgende richtingen logisch aan:

3de graad tso industriële wetenschappen

3de graad tso bouwwetenschappen

3de graad tso industriële informatie- en communicatietechnologie

3de graad tso elektromechanica

3de graad tso elektrische installatietechnieken

3de graad tso mechanische vormgevingstechnieken

Na het 1ste of 2de jaar van de 2de graad Industriële wetenschappen kan de leerling ook zijn studies verder zetten in studierichtingen tso van de 3de graad die niet tot het studiegebied mechanica-elektriciteit behoren.

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be