Bouwwetenschappen richt zich naar jongeren met een ruime interesse voor het bestuderen, het ontwerpen en het realiseren van bouwconstructies. 
Het is een eerder theoretische richting met veel aandacht voor wiskunde en technologie. 
Je verwerft inzicht in bouw- en houtconstructies. 
Je leert probleemoplossend denken, één of meerdere oplossingen uitwerken, analyseren en evalueren.  Je leert plannen en organiseren. Je leert in de praktijk rekening houden met de veiligheid van de werkomgeving, bouwwetgeving, topografie, weg- en waterbouwkundige aspecten, stabiliteit, sterkte, ... 

De klemtoon ligt eerder op het vlak van conceptuele inzichten (ontwerpen en organiseren) dan op het vlak van het praktisch realiseren (uitvoeren).
Omdat deze opleiding zo theoretisch is, heb je in de derde graad veel mogelijkheden en kan je daarna kiezen tussen onmiddellijk gaan werken of verder studeren in het hoger onderwijs.

De algemene vorming (talen, wiskunde, wetenschappen, …) krijgt ruime aandacht zodat doorstroming naar hoger onderwijs haalbaar is en heroriëntering naar studierichtingen in de 3de graad mogelijk blijft.

lessentabel 2de graad tso bouwwetenschappen

Vooropleiding
Er is niet echt een specifieke vooropleiding vereist, maar de wiskundige basis moet voldoende sterk zijn. De logische instroming is de 1ste graad basisoptie Bouw- en houttechnieken of Industriële wetenschappen.

Indien je vanuit een andere richting instroomt, is technisch-ruimtelijk inzicht en een basis wetenschappelijke vorming vereist.

 

Wat na?
De logische uitstroming in Gitok is de 3de graad Bouwwetenschappen tso.

Indien de theorie je minder ligt en je niet onmiddellijk denkt aan voorgezet onderwijs  is de studierichting Houttechnieken van de 3de graad een alternatief om sneller aansluiting te vinden bij de praktijk.

Als je kiest voor een studierichting van het studiegebied BOUW in de derde graad, zijn er dus mogelijkheden zowel in TSO als BSO. 
Dit wil niet zeggen dat alle overschakelingen zomaar vlot haalbaar zijn.
Informeer je goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor de richting die je kiest.
 

3de graad tso bouwwetenschappen

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be