3de graad BSO

1. Richtingen binnen BSO

2. Profiel van de studierichting

2.1 Auto

Je wordt automecanicien dankzij deze studierichting.
Je krijgt een eerder beperkt pakket algemene vakken, maar onderschat het technisch gedeelte van de opleiding niet. Moderne voertuigen zitten immers vol met technische snufjes en nieuwe technologieën.

Op een projectmatige manier van werken worden de theoretische en praktische vaardigheden geïntegreerd in de lessen. Via stages worden deze vaardigheden getoetst op de werkvloer en leer je zelfstandig aan personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens… werken.
Je leert de juiste diagnoses stellen bij defecten, auto’s onderhouden en herstellingen uitvoeren volgens de regels van de kunst.

Je maakt uitgebreid kennis met de verschillende onderdelen en de werking van de auto en hierbij komen zowel mechanica als elektrische voorzieningen aan bod.
Ook de motoren, het rollend gedeelte, het chassis, de verschillende brandstofsystemen en de verschillende comfortsystemen staan op het programma.

Je leert eenvoudige rekenwerkbladen (ICT-toepassing) gebruiken voor de berekening van de kostprijs en hierover praten met de klant.
Je leert tijdens je werkzaamheden rekening houden met de veiligheidsvoorzieningen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de voorschriften op het vlak van gezondheid, hygiëne, milieu en ergonomie.

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, hebben de leerlingen van dit eindjaar een stageperiode van 2 weken. Je proeft dan ook van de reële werksituatie in een garage.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Wat kan je behalen na de 3de graad:
– Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen)behalen.

Vooropleiding
De logische vooropleiding is de 2de graad Basismechanica bso.

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. Je verwerft in de 3de graad Auto de startkwalificatie om het beroep van automechanicus te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en na een tijd ervaring in een garagebedrijf aan de hand van technische informatie zelfstandig autowerkzaamheden kan uitvoeren en de nodige diagnoses kan stellen door gebruik te maken van deskundig apparatuur. Enkele concrete mogelijkheden zijn:

 • Mechanicus in garages of gespecialiseerde bedrijven (bv. banden, schokdempers).
 • Herstellen van motorfietsen, land- en tuinbouwmachines.
 • Onderhoudsman


7de specialisatiejaren BSO

Je kan je vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten. In Gitok is dit het specialisatiejaar Scheeps- en havenwerken bso.

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Auto. 
Dit betekent echter niet dat alle overgangen vanzelfsprekend zijn. 
Als je een specialisatiejaar wil volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

2.2 Elektrische installaties

In deze praktijkgerichte opleiding leer je nieuwe elektrische installaties in woningen of gebouwen (scholen, ziekenhuizen, winkels, industrie…) plaatsen en bestaande installaties onderhouden en renoveren.  Je krijgt weinig algemene vakken en bouwt verder op de kennis en vaardigheden die je verworven hebt in de 2de graad.

In de 3de graad leer je zelfstandig meer complexe opdrachten tot een goed einde brengen. 
In de praktijklessen leer je omgaan met meettoestellen, specifieke lichtinstallaties plaatsen, fouten opsporen in huishoudelijke toestellen (was- en vaatwasmachine, droogkast…), motoren, elektrische verwarming, domotica … en kleine herstellingen uitvoeren.

Je leert over allerlei elektrische machines, elektronische sturingen en regelkringen, hoogspanningsinstallaties en meettechnieken zoals die in de industrie worden toegepast.
Je leert schema’s vertalen naar PLC-programma’s en eenvoudige sturingen zelfstandig automatiseren. Je leert kosten berekenen en rekening houden met veiligheid, milieu en energiebeheersing.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, hebben de leerlingen van dit eindjaar een stageperiode van 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad:
–              Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen) behalen.

Vooropleiding
De logische instroming voor de 3de graad Elektrische installaties bso komt uit dezelfde studierichting van de 2de graad.

De studierichting Elektrotechnieken tso van de 2de graad kan ook als mogelijke vooropleiding worden beschouwd.

Instromen vanuit andere studierichtingen van de 2de graad is niet evident.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. Verder studeren kan ook, indien je eerst een 7de specialisatiejaar volgt.

 

7de specialisatiejaren BSO

Na de 3de graad kan de leerling zich specialiseren via het 3de jaar van de 3de graad Industriële elektriciteit bso.

Deze studierichting sluit rechtstreeks aan op de beroepspraktijk
–              huisinstallaties aanleggen van elektriciteit,
–              algemene industriële elektriciteit,
–              voorzien van elektriciteit in utiliteitsgebouwen,
–              voorzien van elektriciteit in industriële gebouwen.

 

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. 
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je bovendien een voorbereidend jaar volgen.

2.3 Lassen-constructie

Deze praktijkgerichte opleiding leidt je op tot een volleerd lasser.Je krijgt verschillende lastechnieken onder de knie.Je leert snijbranden, slijpen en polieren, plaatbewerkingsmachines bedienen…. Je leert constructies monteren, hechten, lassen…. Deze kennis en vaardigheden verwerf je voornamelijk al doende.

Je leert technische tekeningen ontcijferen en begrijpen. Je leert materialen, gereedschappen en werkmethodes kennen en toepassen. Je leert elektrische apparatuur correct gebruiken. Veiligheid staat steeds centraal.

Op je programma staat een eerder beperkt pakket algemene vakken.
Je leert technische tekeningen ontcijferen en begrijpen.
Je leert materialen, gereedschappen en werkmethodes kennen en toepassen.
Je leert elektrische apparatuur correct gebruiken. Veiligheid staat steeds centraal.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, hebben de leerlingen van dit eindjaar een stageperiode van 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad:
– Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen) behalen.

Vooropleiding
De logische vooropleiding is de 2de graad Basismechanica bso.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken.  Je verwerft in de 3de graad Lassen-Constructie de startkwalificatie om het beroep van lasser-constructeur te kunnen uitoefenen.

Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en na enige ervaring opgedaan te hebben kan je in een installatiebedrijf aan de hand van technische informatie, te lassen constructies vormgeven.

De tewerkstelling vindt vooral plaats als uitvoerder van laswerken, uitvoerder van onderhoudswerken, plaatbewerker of lasser-monteerder. Je hebt bovendien in vele gevallen reeds werkzekerheid na je stage in de nijverheid.

De leerling kan zich vervolmaken via opleidingen die op deze studierichting aansluiten. Specialisatiejaar Fotolassen bso.

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. 
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

2.4 Houtbewerking

Deze opleiding is gericht op de praktijk van de houtverwerkende nijverheid in het algemeen.Zowel op vlak van de meubelmakerij, de binnen- en buitenschrijnwerkerij verwerf je kennis en praktijkervaring. Je bestudeert en leert verschillende houtconstructies maken en al doende de mogelijkheden van verschillende materialen kennen. Met elektriciteit en mechanica maak je kennis voor zover je dit nodig hebt voor je latere job. Zo leer je bv. houtbewerkende machines bedienen en onderhouden. Alle fasen van ‘opdracht tot realisatie’ leer je uitvoeren: van planning, schetsen, over prijsberekening tot opmeten, maken en afwerken van het product.
Tijdens de opdrachten in het schoolatelier en tijdens je stages kan je je verder bekwamen in het zelfstandig werken en in het steeds handiger worden in het werken met machines.

Op je programma staat een eerder beperkt pakket algemene vakken.

De 3de graad Houtbewerking is voornamelijk georiënteerd op het procesmatig handelen.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, heb je in het zesde jaar een stageperiode van 2 weken.

 

Wat kan je behalen na de 3de graad:
– Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA -attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen) behalen.

Vooropleiding
De logische instroming voor deze studierichting is de 2de graad Hout bso.

Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen is een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg vereist.

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken, na het beëindigen van de 3de graad Houtbewerking je immers terecht als polyvalent productiearbeider in een houtverwerkend bedrijf.

Je uitvoerende taken in de houtverwerkende sector en andere situeren zich o.a. in:

 • algemene schrijnwerkerij
 • trappenmakerij
 • betonbekisting
 • interieur
 • dakwerken
 • ramen en deuren productie en plaatsing
 • meubelindustrie
 • houthandel


De logische uitstroming is naar een specialisatiejaar Bijzondere schrijnwerkconstructies bso.
Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. 
Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs.
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

2.5 Centrale verwarming en sanitaire installaties

Deze opleiding maakt van jou een bekwame loodgieter en installateur van centrale verwarming.
Je hebt weinig algemene vakken en spitst je toe op de praktijk. Via de stage doe je nuttige ervaring op en leer je je toekomstige werksituatie kennen.

Je leert technische tekeningen en schema’s begrijpen. Je krijgt inzicht in de kenmerken, de functie en de werking van verschillende centrale verwarmingsinstallaties… Steeds komen er immers nieuwe toestellen en systemen op de markt: op stookolie, aardgas, hernieuwbare energie…

Je leert over warmteleer en verschillende materialen (vb. leidingen in kunststof, koper,..) die kunnen gebruikt worden…. Je leert welke onderhoudswerkzaamheden er moeten gebeuren.

Omdat veel sanitaire en verwarmingsapparaten elektrisch worden gevoed moet je ook kennis verwerven over elektriciteit en regeltechniek.

Al doende leer je sanitair plaatsen, centrale verwarming installeren en herstellen, autogeenlassen, elektrisch vlambooglassen…

Je leert verschillende toestellen en gereedschappen kennen, de computer gebruiken bij vereenvoudigd boekhouden, kosten berekenen…
Ook kwaliteitszorg, veiligheid, milieu, hygiëne worden niet vergeten.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 2de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, hebben de leerlingen van dit eindjaar een stageperiode van 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad
– Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen) behalen.

Vooropleiding
De logische vooropleiding is de 2de graad Basismechanica.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. 


7de specialisatiejaren BSO
Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren BSO van het studiegebied Koeling en warmte. Binnen de studierichtingen van Gitok is dit het 7de specialisatiejaar  Verwarmingsinstallaties bso. Deze studierichting bereidt in hoofdzaak voor op directe tewerkstelling. Qua tewerkstelling is er een breed spectrum van mogelijkheden, gaande van eenvoudige, uitvoerende taken tot eerder technische- of commerciële functies, op zelfstandige basis of als loontrekkende.

Je verwerft in de 3de graad Centrale verwarming en Sanitaire installaties de startkwalificatie om het beroep van monteur centrale verwarming en installateur sanitair-loodgieter te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk. Na een korte service-training in een installatiebedrijf centrale verwarming en sanitaire installaties en aan de hand van technische informatie kan je installaties uitvoeren voor centrale verwarming en sanitaire materialen.

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. 
Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

2.6 Werktuigmachines

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding word je een vakman/-vrouw die met handbediende (conventionele werktuigmachines) of computergestuurde werktuigmachines verschillende materialen en kunststoffen kan bewerken. Ook het programmeren van een lasersnijder en het fabriceren van ingewikkelde werkstukken met een 3D-printer behoort tot deze opleiding.

Op je programma staat een eerder beperkt pakket algemene vakken..
De focus ligt immers op het verwerven van kennis, vaardigheden en ervaring via de vele praktijkuren in de schoolwerkplaats en tijdens de stage. Je zal opgeleid worden voor het ontwerpen van werktekeningen via een 3D-tekenpakket.
Je oefent met boormachines, draaibanken, lasapparatuur, freesbanken, vlak- en rondslijpmachines en gereedschapslijpmachines. Je zal ook opgeleid worden tot bediener van spuitmachines van kunststoffen en het ontwerpen van spuitgietmatrijzen.

Je leert plaat- en profielmateriaal lassen en solderen, energiekringen installeren, mechanische constructieonderdelen (de)monteren en afstellen.

Je leert pneumatische en hydropneumatische schema’s lezen en ontwerpen.
Je leert ook CNC-machines programmeren, via de computer informatie opzoeken, werken met eenvoudige rekenbladen voor kostprijsberekening, tekenprogramma’s gebruiken ….
In de loop van het 2de jaar wordt er van je verwacht dat je een zelfgekozen eindwerk(GIP) maken waarbij je parate kennis en vaardigheden worden geëvalueerd door een jury van interne leerkrachten en/of vakmensen uit de bedrijfssector.

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, heb je in het zesde jaar een stageperiode van 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad
– Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs

Tijdens het 1ste leerjaar van de 3de graad kan je een VCA-attest (een officieel attest om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen) behalen.

Vooropleiding
De logische vooropleiding is de 2de graad Basismechanica bso.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken.

Je kan je ook vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten specialisatiejaar Computergestuurde werktuigmachines bso. In dit specialisatiejaar kan je een diploma van secundair onderwijs behalen. Dit biedt je de mogelijkheid om je carrière verder uit te bouwen, zowel voor machinewerk (draaier, frezer, slijper, CNC-operator, …) als voor aanverwante beroepsvelden (onderhoudstechnicus, constructie, automatisatie, …).

De opleiding van deze studierichting gebeurt zowel in functie van machinewerk als constructie en onderhoud. Je krijgt een brede basis mee zodanig dat je polyvalent kan ingeschakeld worden in de industrie.

 

7de specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Mechanica-elektriciteit.
Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. 
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je bovendien een voorbereidend jaar volgen.