7de leerjaren

Via onderstaande filmpjes kan u kennis maken met onze derde graad

ASO

BSO

TSO

Hieronder vindt u ons nog lopende studieaanbod, stapsgewijs afgebouwd.

→ van toepassing op nieuwe leerlingen die voor schooljaar 2023-2024 of 2024-2025 ingeschreven worden in het zevende leerjaar.

Studieaanbod in afbouw