3de graad gemoderniseerd

1. Modernisering op Gitok bovenbouw

Bekijk hieronder de uitleg over de structuur van Gitok na de modernisering:

2. Informatie per finaliteit en lessentabellen

Doorstroomfinaliteit 3de graad

• Wetenschappen-wiskunde (DSWW)
• Technologisch wetenschappen en engineering (DSTW)
• Mechatronica (DSME)
• Informatica- en communicatiewetenschappen (DSIC)
• Bouw- en houtwetenschappen (DSBW)

Dubbele finaliteit 3de graad

• Autotechnieken (DFAT)

• Elektromechanische technieken (DFEM)

• Elektrotechnieken (DFEL)

• Koel- en warmtetechnieken (DFKT)

• Houttechnieken (DFHT)

• Mechanische vormgevingstechnieken (DFMT)

Arbeidsmarktfinaliteit 3de graad

• Elektrische installaties (AMEI)
• Sanitaire en verwarmingsinstallaties (AMSV)

• Onderhoudsmechanica auto (AMOA)

• Binnenschrijnwerk en interieur (AMBI)
• Binnen- en buitenschrijnwerk (AMBB)
• Lassen-constructie (AMLC)
• Mechanische vormgeving (AMMV)

3. FAQ

Gitok is een STEM-domeinschool. Alle finaliteiten worden aangeboden. Je hoeft niet direct te beslissen hoe theoretisch, technisch of praktisch je studieloopbaan zal verlopen.
Later universiteit, hogeschool of ineens naar de arbeidsmarkt: nog tijd zat.

Elke studierichting op Gitok heeft de STEM-kern (Science, Technology, Engineering, Mathematics) in zich.

Een domeinschool is een school met een 2de en 3de graad die binnen een specifiek domein studierichtingen aanbiedt van de 3 finaliteiten.

Binnen het volledige STEM-domein gaan we samen met jou op zoek naar waar jouw talenten het best tot ontwikkeling kunnen komen.

In Gitok geeft de schoolstructuur duidelijk aan waarop je als leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een studierichting. Binnen Gitok bovenbouw zijn er 3 mogelijkheden:

DOORSTROOMFINALITEIT = doorstromen naar opleidingen binnen universitair en het hoger onderwijs

DUBBELE FINALITEIT = doorstromen naar de arbeidsmarkt of opleiding binnen het hoger onderwijs

ARBEIDSMARKTFINALITEIT= doorstromen naar de arbeidsmarkt

Natuurwetenschappen is een domeinoverschrijdende studierichting.
Deze doorstroomrichting is vrij algemeen, de leerstof abstract, theoretisch vormend en kan niet echt binnen 1 domein geplaatst worden. Alle richtingen binnen het hoger onderwijs zijn mogelijk.

Technologische wetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting.
Hier wordt de focus gelegd op doorstromen binnen het STEM-domein. Inhoudelijk wordt de klemtoon gelegd op het toepassen van de wetenschappelijke en wiskundige kennis binnen de concrete wereld van technologie en engineering.

In onze doorstroomrichting technologische wetenschappen en in de dubbele finaliteit elektromechanische technieken werken we met doorstroompakketten in de tweede graad. Deze twee richtingen leiden immers telkens naar drie vervolgrichtingen in de derde graad. 

Om je kennis te laten maken met die verschillende vervolgopleidingen in de derde graad laten we je daarvan proeven in onze doorstroompakketten.

Op basis van je interesses, talenten en resultaten kan je dan na de tweede graad een weloverwogen studiekeuze maken.

We blijven trouw aan onze core business. Jongeren voorbereiden op een toekomst in een wereld vol wetenschap en technologie.

Een team van enthousiaste bachelors, masters, ingenieurs en ervaren praktijkleerkrachten biedt uw kind net dat tikkeltje extra. De nauwe banden met het bedrijfsleven zijn een extra troef.

Het pakket doelen en eindtermen die de school moet realiseren zijn door de overheid bepaald en opgelegd. Op basis van de eigenheid van elke school worden er binnen de school accenten gelegd.

Wij kiezen ervoor om via lessentabellen aan te geven waar wij onze nadruk leggen. Onze rijke ervaring in de wereld van wetenschap en technologie is daarvoor de ideale basis.

4. Extra info

Modernisering Secundair Onderwijs: brochure voor ouders

KOOGO (Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs) lanceert samen met GO! Ouders en VCOV een brochure voor ouders over de modernisering van de 2de en de 3de graad in het secundair onderwijs. In deze brochure krijg je meer informatie over het tijdspad, de nieuwe structuur, de matrix met studierichtingen, finaliteiten,…