Dagindeling

Dagindeling Eerste graad

De lessen beginnen om 8.35 u en eindigen om 16.30 u. Woensdagnamiddag is vrij.

Voormiddag

Vanaf 08.00 is het secretariaat open.

08.35u – 09.25u
Lesuur 1

09.25u – 10.15u
Lesuur 2

10.15u – 10.30u
Pauze

10.30u – 11.20u
Lesuur 3

11.20u – 12.10u
Lesuur 4

12.10u – 13.00u
Middagpauze

12.30u – 12.50u
Activiteiten

Namiddag

13.00u – 13.50u
Lesuur 5

13.50u – 14.40u
Lesuur 6

14.40u – 14.50u
Pauze

14.50u – 15.40u
Lesuur 7

15.40u
Einde lesdag

15.40 u – 16.30u
Huiswerkklas

Om 16.30u is het secretariaat gesloten