Integratie van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker in de lessen en in de leerplannen. Een laptop inzetten in de lessen is dus een logische stap. De troeven van laptops in de klas zijn bekend. Leren met behulp van laptops biedt flexibiliteit: studenten kunnen overal en altijd aan de slag met de leerstof (op school en thuis), kunnen zelfstandiger werken, zelf informatie opzoeken, technische software gebruiken, multimedia-inhoud gebruiken, enz.

Vanaf schooljaar 2018-2019 kopen of huren alle leerlingen van 3 aso, bso en tso dezelfde laptop via de school. Gedurende vier schooljaar is een full-service contract, garantie en software inbegrepen bij onze externe partner; Signpost BVBA. Het laptopproject wordt elk jaar uitgebreid zodat op termijn alle leerlingen op Gitok bovenbouw over een laptop beschikken.

We streven er naar dat 100% van onze leerlingen, 100% van de tijd een werkend toestel hebben.

Alle nodige software is inbegrepen: zowel Windows 10 als Office 365, freeware zoals Adobe PDF Reader, Geogebra, 7-zip en VLC media-player, maar uiteraard ook technische software zoals AutoCad, Inventor, Sketchup, Arduino, enz.

Voordelen die wij trachten na te streven:

  • Minder kopieën omdat heel wat documenten digitaal kunnen worden aangeboden.
  • Leerboeken en invulschriften die minder aangekocht hoeven te worden.
  • Digitale leerboeken en invulschriften die steeds up-to-date zijn.
  • Steeds meer lespakketten die met de laptop werken.
  • Veel meer innovatieve, creatieve en interactieve lessen.

Daarnaast willen wij met behulp van het laptopproject onze leerlingen extra competenties meegeven, die als essentiële vaardigheden voor de 21ste eeuw gelden:

  • Vaardigheden in ICT.
  • Vertrouwdheid met nieuwe media.
  • Kritisch omgaan met digitale bronnen.

We verwijzen daarom ook graag naar de publicatie “Sleutelcompetenties voor een leven lang leren – Een Europees Referentiekader”. Dit is een aanbeveling van het Europees Parlement over de sleutelcompetenties die jongeren en volwassenen moeten verkrijgen om hen in staat te stellen om levenslang de nodige vaardigheden en competenties te blijven ontwikkelen. De 4de sleutelcompetentie is de digitale competentie. De vaardigheden omvatten: het vermogen om informatie te zoeken, te verzamelen en te verwerken en deze op kritische en stelselmatige wijze te gebruiken, de relevantie ervan te beoordelen en onderscheid te maken tussen reëel en virtueel met in achtneming van de onderlinge verbanden. Men moet in staat zijn hulpmiddelen te gebruiken om complexe informatie te produceren, te presenteren en te begrijpen, en toegang te krijgen tot internetdiensten, daarnaar te zoeken en die te gebruiken; men moet ook in staat zijn technologieën van de informatiemaatschappij te gebruiken als hulp bij kritisch denken, creativiteit en innovatie.

Voor het kopen of huren van de laptops van Gitok bovenbouw kan u terecht op https://byod.academicshop.eu/gitokbovenbouw 

Download infobrochure laptopproject 2020-2021

 

Bekijk hier een informatiefilmpje van het laptopproject:

SMARTSCHOOL

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be