Dagindeling

Dagindeling Gitok bovenbouw

De lessen beginnen om 8.30 u en eindigen om 16.30 u. Zowel in de voormiddag als in de namiddag zijn er 4 lesuren. Op twee dagen hebben de leerlingen van tso en bso les tot 15.40 u, op de andere twee dagen hebben ze les tot 16.30 u. De leerlingen uit aso hebben 7 lestijden per dag, zij stoppen dus telkens om 15.40 u.

Woensdagnamiddag is vrij.

Voormiddag

Vanaf 08.00 is het secretariaat open.

08.30u – 09.20u
Lesuur 1

09.20u – 10.10u
Lesuur 2

10.10u – 10.25u
Pauze

10.25u – 11.15u
Lesuur 3

11.15u – 12.05u
Lesuur 4

12.05u – 12.55u
Middagpauze

12.20u – 12.50u
Activiteiten

Namiddag

12.55u – 13.45u
Lesuur 5

13.45u – 14.35u
Lesuur 6

14.35u – 14.50u
Pauze

14.50u – 15.40u
Lesuur 7

15.40 u – 16.30u
Lesuur 8

16.30u
Einde lesdag

Om 17.00u is het secretariaat gesloten