Ons team

Gunter Hertogs

Gunter Hertogs

waarnemend algemeen directeur

De waarnemend algemeen directeur (D2) is verantwoordelijk voor de algemene leiding en het dagelijks bestuur in Gitok bovenbouw. Voor een gesprek maak je best telefonisch een afspraak.

Bart Meukens

Bart Meukens

Pedagogisch directeur

De pedagogisch directeur (PD) is mee verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in Gitok bovenbouw. Hij staat o.a. in voor de pedagogisch-didactische werking in de school met onder meer ondersteuning van leerlingenbegeleiding en -sanctionering en bijzondere onderwijsprojecten.

Guy Van Loon

Guy Van Loon

Waarnemend technisch directeur

De waarnemend technisch directeur (TD) is mee verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in Gitok bovenbouw. Hij is ook verantwoordelijk voor de technische en de praktijkvakken en voor het praktische, materiële aspect van de schoolorganisatie.

Jelle Krijnen

Jelle Krijnen

Technisch adviseur

De technisch adviseur hout / centrale verwarming en sanitaire installaties (TA H/CS) is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de werkhuizen, labo’s, vak- en klaslokalen van zijn afdelingen.

Frank Luyckx

Frank Luyckx

Technisch adviseur

De technisch adviseur mechanica / lassen (TA M/L) is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de werkhuizen, labo’s, vak- en klaslokalen van zijn afdelingen.

Kristof Wouters

Kristof Wouters

Ondersteuner

De ondersteuner (O E/A) is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de werkhuizen, labo’s, vak- en klaslokalen van de afdelingen elektriciteit en auto.

Sally Van Dijck

Sally Van Dijck

Pedagogisch adviseur

De pedagogisch adviseur (PA2) is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de pedagogisch-didactische werking van de tweede graad. Zij staat, samen met de AD, de PA3 en de leerlingenbegeleiding, in voor de begeleiding, remediëring en sanctionering.

Steff Nouws

Steff Nouws

Pedagogisch adviseur

De pedagogisch adviseur (PA3) is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de pedagogisch-didactische werking van de derde graad. Hij staat, samen met de AD, de PA2 en de leerlingenbegeleiding, in voor de begeleiding, remediëring en sanctionering.

Jeroen Tetaert

Jeroen Tetaert

Coördinerend secretaris

De coördinerende secretaris (CS) is specifiek verantwoordelijk voor de goede werking van het secretariaat, de volledige administratie van de school en werkt opdrachten uit van de directeur.

Koen Brenders

Koen Brenders

Budgettair en materieel beheerder

De budgettair en materieel beheerder (BMB) is verantwoordelijk voor de financiële dienst van het instituut. Ouders en leerlingen kunnen bij hem terecht i.v.m. de schoolrekeningen.

Sally Van Dijck

Sally Van Dijck

Pedagogisch adviseur (PA2)

De PA’s zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de pedagogisch-didactische werking van een graad. Zij staan, samen met de AD en de leerlingenbegeleider, in voor de begeleiding, remediëring en sanctionering.

Steff Nouws

Steff Nouws

Pedagogisch adviseur (PA3)

De PA’s zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de pedagogisch-didactische werking van een graad. Zij staan, samen met de AD en de leerlingenbegeleider, in voor de begeleiding, remediëring en sanctionering.

Jeroen Tetaert

Coördinerend secretaris (CS)

De CS is specifiek verantwoordelijk voor de goede werking van het secretariaat en werkt opdrachten uit van de directeur.

Koen Brenders

Budgettair en materieel beheerder

De BMB is verantwoordelijk voor de financiële dienst van het instituut. Ouders en leerlingen kunnen bij hem terecht i.v.m. de schoolrekeningen.