Ons team

Gunter Hertogs

algemeen directeur

De algemeen directeur (D2) is verantwoordelijk voor de algemene leiding en het dagelijks bestuur in Gitok bovenbouw. Hij stippelt het algemeen beleid uit.

Bart Meukens

Bart Meukens

Pedagogisch directeur

De pedagogisch directeur (PD) is mee verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in Gitok bovenbouw. Hij staat o.a. in voor de pedagogisch-didactische werking in de school met onder meer ondersteuning van leerlingenbegeleiding en -sanctionering en bijzondere onderwijsprojecten.

Jelle Krijnen

Technisch directeur

De technisch directeur (TD) is mee verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in Gitok bovenbouw. Hij is ook verantwoordelijk voor de technische en de praktijkvakken en voor het praktische, materiële aspect van de schoolorganisatie.

Guy Van Loon

Guy Van Loon

Technisch adviseur

De technisch adviseur technische dienst (TA TD) is verantwoordelijk voor de uitrusting en het onderhoud van de schoolgebouwen, het magazijnbeheer, veiligheid en gezondheid, energiebeheer.

Kevin Kerstens

Technisch adviseur

De technisch adviseur hout en bouwwetenschappen (TA H/B) is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de werkhuizen, labo’s, vak- en klaslokalen van zijn afdelingen.

Kristof Wouters

Kristof Wouters

Technisch adviseur

De technisch adviseur elektriciteit, ICT en auto (TA E/I/A) is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de werkhuizen, labo’s, vak- en klaslokalen van zijn afdelingen.

Sally Van Dijck

Sally Van Dijck

Pedagogisch adviseur

De pedagogisch adviseur (PA2) is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de pedagogisch-didactische werking van de tweede graad. Zij staat, samen met de PD, de PA3 en de leerlingenbegeleiding, in voor de begeleiding, remediëring en sanctionering.

Steff Nouws

Steff Nouws

Pedagogisch adviseur

De pedagogisch adviseur (PA3) is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de pedagogisch-didactische werking van de derde graad. Hij staat, samen met de PD, de PA2 en de leerlingenbegeleiding, in voor de begeleiding, remediëring en sanctionering.

Jeroen Tetaert

Jeroen Tetaert

Coördinerend secretaris

De coördinerende secretaris (CS) is specifiek verantwoordelijk voor de goede werking van het secretariaat, de volledige administratie van de school en werkt opdrachten uit van de directeur.

Koen Brenders

Koen Brenders

Budgettair en materieel beheerder

De budgettair en materieel beheerder (BMB) is verantwoordelijk voor de financiële dienst van het instituut. Ouders en leerlingen kunnen bij hem terecht i.v.m. de schoolrekeningen.

Sally Van Dijck

Sally Van Dijck

Pedagogisch adviseur (PA2)

De PA’s zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de pedagogisch-didactische werking van een graad. Zij staan, samen met de AD en de leerlingenbegeleider, in voor de begeleiding, remediëring en sanctionering.

Steff Nouws

Steff Nouws

Pedagogisch adviseur (PA3)

De PA’s zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de pedagogisch-didactische werking van een graad. Zij staan, samen met de AD en de leerlingenbegeleider, in voor de begeleiding, remediëring en sanctionering.

Jeroen Tetaert

Coördinerend secretaris (CS)

De CS is specifiek verantwoordelijk voor de goede werking van het secretariaat en werkt opdrachten uit van de directeur.

Koen Brenders

Budgettair en materieel beheerder

De BMB is verantwoordelijk voor de financiële dienst van het instituut. Ouders en leerlingen kunnen bij hem terecht i.v.m. de schoolrekeningen.