3de graad Specialisatiejaren

1. Richtingen binnen de specialisatiejaren 7BSO

2. Profiel van de studierichting

2.1 Bijzondere schrijnwerkconstructies

Het accent in dit specialisatiejaar ligt op de praktijk. 
Via het maken en het plaatsen van schrijnwerkconstructies verwerf je extra ervaring en inzicht die in het beroepsleven beslist van pas komt. 
Je leert de finesses van de verbindingen, de aansluitingen, de integratie van andere bouwmaterialen, de plaatsing, ….

Speciale aandacht gaat naar materialen waarmee bijzondere schrijnwerkconstructies worden gemaakt met bv. gebogen vormen of schuine werkvlakken…. 
Al doende specialiseer je je in de bouw van koepels, ramen, erkers, trappen, wanden, veranda’s, dakkapellen, pergola’s, decor- en standenbouw….

Je krijgt de kans zelfstandig fragmenten en/of volledige samenstellingen in hout, te maken.
Je leert zowel traditioneel werken als volgens de meest actuele technieken.

Je leert houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. 
Veel aandacht gaat naar verspanings-, vergarings- en afwerkingstechnieken. 
Ook de regelgeving i.v.m. de houtsector, milieuaspecten, veiligheidsmaatregelen, kostprijsberekening e.d. komen aan bod.

Gedurende het schooljaar leggen de leerlingen van het 3de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, hebben de leerlingen van dit eindjaar een stageperiode van 2 maal 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad:
–              Diploma van secundair onderwijs

Vooropleiding
De logische instroming voor deze studierichting is de 3de graad Houtbewerking bso.

Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen is een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg vereist.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. Na het beëindigen van dit specialisatiejaar kan de leerling terecht als polyvalent uitvoerder en afwerker van bijzondere schrijnwerkconstructies. Na enige ervaring behoort een meestergastfunctie tot de mogelijkheden.

Verder studeren kan eventueel ook. Bacheloropleidingen of graduaatsopleidingen kunnen aangevat worden.

2.2 Computergestuurde werktuigmachines

In dit specialisatiejaar leer je hoe CNC-machines ingesteld en bediend worden.
In de metaalverwerkende industrie worden deze machines steeds meer gebruikt.

Je specialiseert je in de verschillende CNC-technieken.
Je leert, met het oog op CNC-productie, tekeningen maken met professionele software.
Je leert dit soort tekeningen ook lezen en interpreteren.

Praktijkoefeningen, stages in een bedrijf met computergestuurde werktuigmachines, lessen over technieken uit de industriële informatica en mechanica vormen het hart van je opleiding.
Je specialiseert je verder in het opspannen van materialen, werkstukken en gereedschappen; in het maken van constructies met computergestuurde machines en je leert hierbij rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs. Je leert productieprocessen plannen en bijsturen indien nodig.

Product- en contacteczeem, gewrichts- en rugaandoeningen en allergieën kunnen je slaagkansen in deze studierichting en vooral de doorstroom naar beroepen in deze branche bemoeilijken.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 3de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, hebben de leerlingen van dit eindjaar een stageperiode van 2 maal 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad
– Diploma van secundair onderwijs

Vooropleiding
De logische vooropleiding voor deze studierichting is de 3de graad Werktuigmachines bso.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. In dit specialisatiejaar verwerf je de startkwalificatie om het beroep van CNC-bewerker te kunnen uitoefenen. Na enige ervaring kan je aan de hand van technische informatie, constructies vormgeven door processen op computergestuurde machines te begeleiden. Door de uitgebreide opleiding omtrent lagers, passingen, oppervlakteruwheden, soorten materiële,… is het tevens mogelijk om in tal van mechanische werkplaatsen tewerkgesteld te worden. Of als onderaanneming onderhoud uit te voeren in de petrochemie.

Verder studeren kan eventueel ook. Bacheloropleidingen of graduaatsopleidingen kunnen aangevat worden.

2.3 Industriële elektriciteit

Deze specialisatie wordt ingericht om je de mogelijkheid te geven niet alleen het diploma van secundair onderwijs te behalen, maar ook om je verder te bekwamen in de industriële elektriciteit en elektronica. Via deze gespecialiseerde opleiding krijg je inzicht in industriële automatiseringssystemen met de bedoeling ze te kunnen herstellen.

Je specialiseert je in onderhoud, montage en herstelling van enerzijds liften, deuren, roltrappen (mechanica, informatica, pneumatica, hydraulica); anderzijds in de energiedistributie, aandrijf- en hoogspanningstechniek. Het is een praktijkgerichte opleiding. Via concrete realisaties, projecten en stages verhoog je je kennis van elektronische sturings- en automatisatietechnieken. Je leert kwaliteitsvol werk leveren met oog voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Dit specialisatiejaar heeft een dubbel aspect
– enerzijds pneumatica, sturing en automatiseringstechnieken met een basis van elektronica
– anderzijds netwerken en een basis van meet- en regelsystemen.

Naast de algemene vorming wordt er veel aandacht besteed aan de verdieping van de technologische kennis van de componenten én aan de verhoging van de praktische kennis (vooral inzake kennis van sturings- en automatiseringstechnieken).

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 3de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, heb je een stageperiode van 2 maal 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad:
– Diploma van secundair onderwijs

Vooropleiding
De studierichting Elektrische installaties van de 3de graad bso vormt de beste voorbereiding op dit specialisatiejaar.

Instromen vanuit de studierichting Elektrische installatietechnieken van de 3de graad tso geeft weinig problemen.

Instromen vanuit andere studierichtingen van hetzelfde of andere studiegebieden blijft mogelijk, maar is niet relevant.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. Na het beëindigen van dit specialisatiejaar kan je o.a. de volgende beroepsactiviteiten uitoefenen :

 • industrieel elektrotechnisch installateur,
 • installatie- en onderhoudstechnicus in kleine ondernemingen,
 • hulpelektricien in grote bedrijven,
 • bordenbouwer,
 • magazijnier in elektro-groothandel.

Verder studeren kan eventueel ook. Bacheloropleidingen of graduaatsopleidingen kunnen aangevat worden.

2.4 Fotolassen

Dit specialisatiejaar biedt je zowel een verdere specialisatie in kwaliteitsvol laswerk als het diploma secundair onderwijs. Via veel praktijkervaring krijg je de techniek steeds beter onder de knie en kan je een extra certificaat behalen in één van de lasprocédés (elektrodelassen, MAG- en TIG-lassen).

In het specifieke gedeelte leer je:
– de technologie die nodig is om gekwalificeerde laswerken uit te voeren via labo lasonderzoek en lasmetallurgie;
– fotolaswerk en lassen uit te voeren volgens opgestelde lasmethodebeschrijvingen;
– de gegevens van een lasbeschrijving juist te interpreteren.

Bij dit alles moet je rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs.

De verwerking van gegevens en het lezen en maken van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software.

De school werkt ook zeer nauw samen met de bedrijfswereld, om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan deze gevestigde bedrijven. Nieuwe innovaties in de sector worden meteen geïntegreerd in onze opleiding, om de werkzekerheid van onze leerlingen te garanderen.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 3de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, heb je een stageperiode van 2 maal 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad:
– Diploma van secundair onderwijs

Vooropleiding
De logische vooropleiding voor deze studierichting is de 3de graad Lassen-Constructie bso. Indien je van een andere school komt, heb je niet altijd de juiste vooropleiding genoten om naadloos in het 7de jaar te kunnen starten.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. In dit specialisatiejaar verwerf je de startkwalificatie om het beroep van gekwalificeerd lasser te kunnen uitoefenen via één of meerdere lascertificaten. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk. Na enige ervaring kan je aan de hand van technische informatie, werkzaamheden uitvoeren aan hoogwaardige lasconstructies.

De tewerkstelling vindt vooral plaats als uitvoerder van laswerken in de chemische en petrochemische sector, laswerken bij onderhoudswerken, pijpfitter, plaatbewerker of lasser-monteerder.

Verder studeren kan eventueel ook. Bacheloropleidingen of graduaatsopleidingen kunnen aangevat worden.

2.5 Scheeps- en havenwerk

Dit specialisatiejaar is zeer praktijkgericht. Je wordt opgeleid tot een vakman/-vrouw die in de haven kan ingezet worden voor verschillende opdrachten. Onderhoud en werkzaamheden aan vorklift, kranen, vrachtwagens, straddle carrier, reach stacker, …

Je leert de verschillende hijs- en hefwektuigen gebruiken, lassen en elektrische schema’s lezen, tekenen en maken. De basisbegrippen uit de fysica en de mechanica, de autotechniek en de elektriciteit, de hydraulica en de pneumatica worden je al doende bijgebracht. Je leert zowel over compressoren, pomptechnieken, boordapparatuur, generatoren ,verlichtingscircuits, … als over onderstellen (chassis, ophanging, remmen), motoren (diesel), brandstofpompen, LPG. Tijdens de vele praktijkuren en stages leer je bovendien je werk plannen en organiseren.

De leerlingen van scheeps- en havenwerk maken een geïntegreerde proef (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, hebben de leerlingen van dit eindjaar een stageperiode van 2 maal 2 weken.

Wat kan de leerling behalen na de 3de graad
– Diploma van secundair onderwijs Scheeps- en havenwerk

Vooropleiding
De logische vooropleiding is de 3de graad auto.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. Na het beëindigen van dit specialisatiejaar kan je o.a. de volgende beroepsactiviteiten uitoefenen :

 • Brug- en sluiswachter
 • Lader – losser
 • Matroos binnenscheepvaart
 • Schipper – stuurman binnenvaart
 • Werktuigkundige scheepvaart
 • Onderhoud en werkzaamheden aan vorklift, kranen, vrachtwagens, straddle carrier, reach stacker, …

Verder studeren kan eventueel ook. Bacheloropleidingen of graduaatsopleidingen kunnen aangevat worden.

2.6 Verwarmingsinstallaties

Deze specialisatie wordt ingericht om je de mogelijkheid te geven niet alleen het diploma van secundair onderwijs te behalen, maar ook om je verder te bekwamen in verwarmingsinstallaties.
Tijdens dit specialisatiejaar doe je veel praktijkervaring op.Eerder verworven kennis over brandertechnologie, elektriciteit, elektronica, regel- en installatietechnieken wordt verder uitgediept.
Je bekwaamt je niet enkel op het vlak van traditionele verwarmingsinstallaties, maar ook over alternatieve/actuele verwarmingstechnieken die minder vaak voorkomen.
Denk maar aan: verwarming met zonnepanelen, warmtepompen.
Als je je bekwaamt in moderne brandertechnieken, branderafstelling en regeltechnieken, kan je erkende certificaat behalen van kwalificatie in verbrandingscontrole en onderhoud van gasinstallaties. Deze certificaten zijn zeker een troef bij de overstap naar de beroepswereld.

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 3de leerjaar van de 3de graad een geïntegreerde proef af (GIP).

Om kennis te kunnen maken met de bedrijfscultuur, hebben de leerlingen van dit eindjaar een stageperiode van 2 maal 2 weken.

Wat kan je behalen na de 3de graad
– Diploma van secundair onderwijs

Vooropleiding
De logische vooropleiding is de 3de graad Centrale verwarming en Sanitaire installaties bso.

 

Wat na?
Na deze richting kan je gaan werken. Je  krijgt de startkwalificatie om het beroep van verwarmingsinstallateur-onderhoudstechnicus te kunnen uitoefenen.

Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en na enige ervaring, aan de hand van technische informatie onderhouds- en installatiewerkzaamheden kan uitvoeren.

Verder studeren kan eventueel ook. Bacheloropleidingen of graduaatsopleidingen kunnen aangevat worden.