Studieaanbod

Het studieaanbod van Gitok

Hieronder kan je het studieaanbod terugvinden van Gitok, actueel voor schooljaar 2022-2023

Sinds 1 september 2019 passen wij stapsgewijs ons studieaanbod volgens de onderwijshervorming aan. Dit model omvat 8 studiedomeinen en gaat uit van een getrapte – en dus meer gerichte – studiekeuze met een duidelijk doel: doorstromen naar het hoger onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of een middenweg die beide opties mogelijk maakt. Het aanbod van Gitok situeert zich nagenoeg volledig binnen het domein STEM en het domeinoverschrijdende natuurwetenschappen / wetenschappen-wiskunde

In het schooljaar 2019-2020 werd het eerste leerjaar van de eerste graad hervormd. Volgend jaar is het de beurt aan de leerlingen van het 4de middelbaar en daarna aan het 5de jaar enz. Leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 instapten in het eerste leerjaar van de eerste graad, doorlopen hun schoolcarrière volledig binnen het gemoderniseerde studieaanbod.

In het onderstaande studieaanbod kan u de huidige situatie zien. Leerlingen die per 1 september 2022 starten in het 5de jaar of hoger, zitten nog in het “oude studieaanbod”. Hieronder kan je doorklikken naar de juiste graad. Het volledige gemoderniseerde studieaanbod kan je zien als je op de eerste of de tweede graad klikt.