Vanaf 1 september 2019 zullen wij stapsgewijs ons studieaanbod volgens de nieuwe onderwijshervorming aanpassen. Dit model omvat 8 studiedomeinen en gaat uit van een getrapte – en dus meer gerichte – studiekeuze met een duidelijk doel: doorstromen naar het hoger onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of een middenweg die beide opties mogelijk maakt. Het aanbod van Gitok situeert zich volledig binnen het domein STEM. Gitok blijft dus ook trouw aan haar profiel: studierichtingen aanbieden binnen STEM-wetenschappen (theoretisch) en STEM-technieken (meer toegepast).

In het schooljaar 2019-2020 zal het eerste leerjaar van de eerste graad hervormd worden, in 2020-2021 het tweede leerjaar van de eerste graad, in 2021-2022 het eerste leerjaar van de tweede graad, enz. Leerlingen die vanaf schooljaar 2019-2020 instappen in het eerste leerjaar van de eerste graad, zullen hun schoolcarrière volledig binnen het gemoderniseerde studieaanbod doorlopen.

Stroomt uw zoon of dochter in een hoger leerjaar in, gelieve dan goed op te letten dat u de juiste tabel gebruikt. Het schooljaar waarin de modernisering aanvangt, staat voor elk leerjaar in het studieaanbod vermeld.

Naar het studieaanbod en de lessentabellen in afbouw

Hieronder vindt u ons studieaanbod, stapsgewijs opgebouwd vanaf schooljaar 2019-2020

→ van toepassing op de schoolcarrière van leerlingen die voor schooljaar 2019-2020 ingeschreven worden in het 1e leerjaar

 

Klik hier voor de lessentabellen van het derde middelbaar

Doorklikken naar de juiste finaliteit!

 

Download het studieaanbod na modernisering (PDF)

 

Smartschool

Smartschool Eerste Graad
gitok1.smartschool.be

Smartschool Bovenbouw
gitok2.smartschool.be